LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
20/05/2024
13:30 Họp bàn việc Chi nhánh 716 và Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray tự nguyện trả lại đất cho nhà nước Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp số 2 (tầng 7) A Byot
14:00 Họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
14:30 Thẩm định Đề án đóng cửa mỏ đá Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
15:30 Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (1274) HT Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT (Cty CP Long Phát Kon Tum, UBND huyện Đăk Glei) Huyện Đăk Glei Trương Đạt
08:00 Phối hợp tham gia ý kiến về các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Nam Vao 1 và Nam Vao 1A Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Phòng họp số 2 (tầng 7) Võ Thanh Hải
Thứ ba
21/05/2024
14:00 Làm việc với các cơ quan liên quan trước khi đối thoại vào lúc 14h; đối thoại với ông Đinh Xuân Kinh vào lúc 14h30p Trần Công Hậu,Nguyễn Minh Tuấn Ban tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tiếp công dân định kỳ Ban tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW của Trung ương và Chương trình số 79-CTr/TU của Tỉnh uỷ Đảng viên trong toàn đảng bộ Hội trường (tầng 7) Nguyễn Thị Gấm
Thứ tư
22/05/2024
07:00 Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT (Cao su Thuận Lợi, Đại Lợi, Cty TM Hoàng Quân) Huyện Ngọc Hồi Trương Đạt
Thứ năm
23/05/2024
14:00 Thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
07:00 Hội trường (tầng 7) Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT (Trại nuôi heo Hồ Xuân Lâm, NM CB tinh bột sắn Kon Tum, UBND huyện) Huyện Ngọc Hồi Trương Đạt
Chủ nhật
26/05/2024
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:00 Làm việc với Bộ TN&MT (dự kiến) Bộ TN&MT Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT (NM Vạn Thành, An Phú Thịnh, Vina) Huyện Sa Thầy Trương Đạt
08:00 Họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội HT Ngọc Linh A Byot

Thứ hai (20/05/2024)

13:30:
Họp bàn việc Chi nhánh 716 và Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray tự nguyện trả lại đất cho nhà nước
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:30:
Thẩm định Đề án đóng cửa mỏ đá
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
15:30:
Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (1274)
Thành phần:
Địa điểm: HT Tỉnh uỷ
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT (Cty CP Long Phát Kon Tum, UBND huyện Đăk Glei)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Glei
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Phối hợp tham gia ý kiến về các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Nam Vao 1 và Nam Vao 1A
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ ba (21/05/2024)

14:00:
Làm việc với các cơ quan liên quan trước khi đối thoại vào lúc 14h; đối thoại với ông Đinh Xuân Kinh vào lúc 14h30p
Thành phần: Trần Công Hậu,Nguyễn Minh Tuấn
Địa điểm: Ban tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân định kỳ
Thành phần:
Địa điểm: Ban tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW của Trung ương và Chương trình số 79-CTr/TU của Tỉnh uỷ
Thành phần: Đảng viên trong toàn đảng bộ
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Thị Gấm
Ghi chú:

Thứ tư (22/05/2024)

07:00:
Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT (Cao su Thuận Lợi, Đại Lợi, Cty TM Hoàng Quân)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ năm (23/05/2024)

14:00:
Thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Hội trường (tầng 7)
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT (Trại nuôi heo Hồ Xuân Lâm, NM CB tinh bột sắn Kon Tum, UBND huyện)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Chủ nhật (26/05/2024)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Làm việc với Bộ TN&MT (dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Bộ TN&MT
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT (NM Vạn Thành, An Phú Thịnh, Vina)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Sa Thầy
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây