LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
15/05/2023
14:00 Họp xem xét các nội dung liên quan đến khiếu nại (lần hai) của bà Bàn Thị Đàng (đại diện), trú tại thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai UBND tỉnh A Byot
08:00 Dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bànhuyện Tu Mơ Rông Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trụ sở UBND xã Măng Ri A Byot
10:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trụ sở UBND xã Tê Xăng A Byot
Thứ ba
16/05/2023
14:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông Trụ sở UBND xã Văn Xuôi A Byot
14:30 Họp bàn giải quyết vướng mắc dự án thuỷ điện Đăk Ruồi 2,3 của Công ty cổ phần thuỷ điện VGR Ngọc Linh. Nguyễn Thị Gấm; Trần Ngọc Nghĩa; Đại diện UBND huyện Đăk Glei Phòng họp số 1 (tầng 7) Trần Công Hậu
08:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trụ sở UBND xã Đăk Hà A Byot
08:00 Làm việc với các ngành về xử lý kết quả việc kiểm tra quản lý, sử dụng đất của các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Thẩm định công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, huyện Sa Thầy Trương Đạt
08:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trụ sở UBND xã Đăk Sao A Byot
Thứ tư
17/05/2023
08:00 Làm rõ nội dung kiến nghị của ông Trần Phi Đại liên quan đến thửa đất số 96, tờ bản đồ số 19 thuộc tổ 3, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum mà gia đình ông Đặng Bút đang khiếu nại UBND tỉnh Trương Đạt
08:00 Tham gia Đoàn giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Huyện Đăk Tô A Byot
08:00 Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trụ sở UBND xã Ngọc Yêu A Byot
Thứ năm
18/05/2023
14:00 Họp về cho Công ty Cổ phần HSVN thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trụ sở UBND xã Đăk Tờ Kan ...
15:30 Họp với các ngành về báo cáo tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai liên quan đến Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia Đoàn giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Huyện Đăk Tô A Byot
08:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trụ sở UBND xã Đăk Na ...
Thứ sáu
19/05/2023
14:00 Làm việc với Trường Đại học Cần Thơ (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính Trụ sở UBND xã Đăk Rơ Ông A Byot
Chủ nhật
21/05/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia Đoàn giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thành phố Kon Tum A Byot
08:00 Tiếp công dân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (15/05/2023)

14:00:
Họp xem xét các nội dung liên quan đến khiếu nại (lần hai) của bà Bàn Thị Đàng (đại diện), trú tại thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bànhuyện Tu Mơ Rông
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Măng Ri
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
10:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tê Xăng
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (16/05/2023)

14:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Văn Xuôi
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:30:
Họp bàn giải quyết vướng mắc dự án thuỷ điện Đăk Ruồi 2,3 của Công ty cổ phần thuỷ điện VGR Ngọc Linh.
Thành phần: Nguyễn Thị Gấm; Trần Ngọc Nghĩa; Đại diện UBND huyện Đăk Glei
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Trần Công Hậu
Ghi chú:
08:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Đăk Hà
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với các ngành về xử lý kết quả việc kiểm tra quản lý, sử dụng đất của các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Thẩm định công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, huyện Sa Thầy
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Đăk Sao
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (17/05/2023)

08:00:
Làm rõ nội dung kiến nghị của ông Trần Phi Đại liên quan đến thửa đất số 96, tờ bản đồ số 19 thuộc tổ 3, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum mà gia đình ông Đặng Bút đang khiếu nại
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Tô
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Ngọc Yêu
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (18/05/2023)

14:00:
Họp về cho Công ty Cổ phần HSVN thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Đăk Tờ Kan
Chủ trì: ...
Ghi chú:
15:30:
Họp với các ngành về báo cáo tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai liên quan đến Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Tô
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Đăk Na
Chủ trì: ...
Ghi chú:

Thứ sáu (19/05/2023)

14:00:
Làm việc với Trường Đại học Cần Thơ (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bànhuyện Tu Mơ Rông
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Đăk Rơ Ông
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Chủ nhật (21/05/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thành phần:
Địa điểm: Thành phố Kon Tum
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây