LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
08/05/2023
14:00 Làm việc với các đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung tập huấn quản lý nhà nước về một số ngành, lĩnh vực (Dự kiên) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tham gia Đoàn giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Huyện Ia HDrai A Byot
08:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1018/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ UBND tỉnh A Byot
Thứ ba
09/05/2023
07:00 Tham gia Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra một số dự án đầu tư, điểm dân cư và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủyIa H'Drai Huyện Ia HDrai Nguyễn Văn Lộc
07:30 Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền Công an tỉnh Võ Thanh Hải
08:00 Tiếp công dân hàng tháng Phòng họp số 1 (tầng 2) Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
10/05/2023
14:00 Làm việc với các ngành về việc thực hiện một số nội dung theo Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
14:00 Tham mưu UBND tỉnh theo Văn bản số 2410/VP-NNT Nngày 28 tháng 4 năm 2023, Văn bản số 2411/VP-NNTN ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Hội trường (tầng 7) Trương Đạt
15:30 Làm việc với các ngành về việc xử lý hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và cho Tổng công ty dầu Việt Nam-Công ty cổ phần thuê đất để thực hiện dự án (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
07:00 Tham gia Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy thăm, làm việc tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Huyện Sa Thầy Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp xử lý chi phí tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
09:35 Làm việc với các đơn vị về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
Thứ năm
11/05/2023
14:00 Làm việc với các ngành về xử lý kết quả việc kiểm tra quản lý, sử dụng đất của các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
07:00 Tham gia Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra một số dự án đầu tư, điểm dân cư và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủyIa H'Drai; thăm, làm việc tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Thành phố Kon Tum Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:30 Làm việc với các ngành về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ đất đai của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
Thứ sáu
12/05/2023
14:00 Làm với với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan về các dự án khai thác khoáng sản (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
16:00 Làm việc với các đơn vị về rà soát một số số liệu, chỉ tiêu của Quy hoạch tỉnh (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
14/05/2023
07:00 Họp giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo Hội Trường Ngọc Linh Võ Thanh Hải
09:00 Hội nghị triển khai công tác thi đua và ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các cơ quan tham mưu QLNN về KT - KT, năm 2023 và tổ chức trao danh hiệu thi đua năm 2022 Nguyễn Thị Gấm,Lê Văn Tấn,Huỳnh Thúc Viên,Trần Anh Tuấn,Lê Việt Thanh,Trần Công Hậu,Đặng Thị Trang,Lê Quang Trưởng,Nguyễn Văn Minh,Trần Thị Đào Phòng họp số 1, Tầng 2 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (08/05/2023)

14:00:
Làm việc với các đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung tập huấn quản lý nhà nước về một số ngành, lĩnh vực (Dự kiên)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Ia HDrai
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1018/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (09/05/2023)

07:00:
Tham gia Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra một số dự án đầu tư, điểm dân cư và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủyIa H'Drai
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Ia HDrai
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:30:
Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền
Thành phần:
Địa điểm: Công an tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân hàng tháng
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (10/05/2023)

14:00:
Làm việc với các ngành về việc thực hiện một số nội dung theo Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Tham mưu UBND tỉnh theo Văn bản số 2410/VP-NNT Nngày 28 tháng 4 năm 2023, Văn bản số 2411/VP-NNTN ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
15:30:
Làm việc với các ngành về việc xử lý hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và cho Tổng công ty dầu Việt Nam-Công ty cổ phần thuê đất để thực hiện dự án (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Tham gia Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy thăm, làm việc tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Sa Thầy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp xử lý chi phí tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:35:
Làm việc với các đơn vị về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (11/05/2023)

14:00:
Làm việc với các ngành về xử lý kết quả việc kiểm tra quản lý, sử dụng đất của các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Tham gia Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra một số dự án đầu tư, điểm dân cư và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủyIa H'Drai; thăm, làm việc tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
Thành phần:
Địa điểm: Thành phố Kon Tum
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:30:
Làm việc với các ngành về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ đất đai của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ sáu (12/05/2023)

14:00:
Làm với với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan về các dự án khai thác khoáng sản (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
16:00:
Làm việc với các đơn vị về rà soát một số số liệu, chỉ tiêu của Quy hoạch tỉnh (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (14/05/2023)

07:00:
Họp giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Hội nghị triển khai công tác thi đua và ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các cơ quan tham mưu QLNN về KT - KT, năm 2023 và tổ chức trao danh hiệu thi đua năm 2022
Thành phần: Nguyễn Thị Gấm,Lê Văn Tấn,Huỳnh Thúc Viên,Trần Anh Tuấn,Lê Việt Thanh,Trần Công Hậu,Đặng Thị Trang,Lê Quang Trưởng,Nguyễn Văn Minh,Trần Thị Đào
Địa điểm: Phòng họp số 1, Tầng 2
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây