LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
24/04/2023
14:00 Họp bàn, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của BQLDA đầu tư xây dựng các Công trình giao thông dân dụng và công nghiệp tỉnh Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Trung tâm phát triển quỹ đất Phòng họp số 2 (tầng 7) A Byot
14:00 Triệu tập Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt Chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tiếp công dân hàng tháng Phòng họp số 1 (tầng 2) Nguyễn Văn Lộc
08:00 Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:30 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính UBND xã Pờ Ê, huyện Kon Plong A Byot
Thứ ba
25/04/2023
13:30 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn Phòng Kế hoạch - Tài chính,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất UBND xã Hiếu, huyện Kon Plong A Byot
08:30 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính UBND xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong A Byot
Thứ tư
26/04/2023
13:30 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plong A Byot
14:00 Họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2023 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
15:30 Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính UBND xã Măng Đen, huyện Kon Plong A Byot
08:30 Về việc xem xét hướng dẫn thủ tục giải phóng mặt bằng, giao đất theo đề nghị của Binh Chủng Công Binh Hội trường (tầng 7) A Byot
Thứ năm
27/04/2023
14:00 Họp về dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật – Đăk Glei (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
06:45 Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (24/04/2023)

14:00:
Họp bàn, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của BQLDA đầu tư xây dựng các Công trình giao thông dân dụng và công nghiệp tỉnh
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Trung tâm phát triển quỹ đất
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Triệu tập Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt Chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân hàng tháng
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: UBND xã Pờ Ê, huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (25/04/2023)

13:30:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn
Thành phần: Phòng Kế hoạch - Tài chính,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: UBND xã Hiếu, huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: UBND xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (26/04/2023)

13:30:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2023
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:30:
Họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: UBND xã Măng Đen, huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Về việc xem xét hướng dẫn thủ tục giải phóng mặt bằng, giao đất theo đề nghị của Binh Chủng Công Binh
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (27/04/2023)

14:00:
Họp về dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật – Đăk Glei (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
06:45:
Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây