LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
17/04/2023
08:00 Làm việc với các đơn vị, địa phương về công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
08:00 Dự cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công tác 262 Tỉnh ủy Trương Đạt
08:00 Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030) HĐND tỉnh Võ Thanh Hải
Thứ ba
18/04/2023
14:00 Làm việc với các đơn vị, địa phương về thủ tục đầu tư Khu đô thị, tổ hợp dịch vụ, du lịch thuộc phân khu Đông Nam, thị trấn Măng Đen huyện Kon Plông UBND tỉnh A Byot
14:00 Họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khóa XII (Dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung); (2) Dự 2thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố (bổ sung)) Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:30 Họp về tổ chức đấu giá đối với các sản phẩm thu hồi được sau nạo vét tại lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 (Dự kiến) UBND tỉnh Võ Thanh Hải
09:30 Họp về ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
19/04/2023
14:00 Xử lý việc Thu hồi đất, thu hồi rừng đã giao và đã cho thuê cho các doanh nghiệp để thực hiện dự án (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
09:00 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ” trên địa bàn tỉnh Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
20/04/2023
14:00 Họp về dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ sáu
21/04/2023
08:00 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
23/04/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:30 Công bố Quyết định thanh tra Công ty 87 Hội trường (tầng 7) A Byot
10:00 Làm việc với các đơn vị về nhà máy chế biến mủ cao su (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot

Thứ hai (17/04/2023)

08:00:
Làm việc với các đơn vị, địa phương về công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Dự cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công tác 262
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ ba (18/04/2023)

14:00:
Làm việc với các đơn vị, địa phương về thủ tục đầu tư Khu đô thị, tổ hợp dịch vụ, du lịch thuộc phân khu Đông Nam, thị trấn Măng Đen huyện Kon Plông
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khóa XII (Dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung); (2) Dự 2thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố (bổ sung))
Thành phần:
Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Họp về tổ chức đấu giá đối với các sản phẩm thu hồi được sau nạo vét tại lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:30:
Họp về ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (19/04/2023)

14:00:
Xử lý việc Thu hồi đất, thu hồi rừng đã giao và đã cho thuê cho các doanh nghiệp để thực hiện dự án (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:00:
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ” trên địa bàn tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (20/04/2023)

14:00:
Họp về dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (21/04/2023)

08:00:
Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (23/04/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:30:
Công bố Quyết định thanh tra Công ty 87
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
10:00:
Làm việc với các đơn vị về nhà máy chế biến mủ cao su (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây