LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
13/03/2023
14:00 Họp xử lý một số nội dung vướng mắc liên quan đến Kết luận số 1595 của TTCP liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Kiểm tra thực tế khu vực khoáng sản Huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông; Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Ia H'Drai, thành phố Kon Tum Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Thứ ba
14/03/2023
13:00 Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, đầu tư, xây dựng của Công ty Cổ phần Sinh Lợi Kon Tum đối với Dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 2, thôn 12 và thôn 14, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy Thanh tra Sở Kiểm tra tại thực địa A Byot
14:00 Họp Tham mưu hướng dẫn thực hiện Văn bản số 584/VP-NNTN ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Kon Tum Hội trường (tầng 7) A Byot
14:30 Dự Chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02 năm 2023 lúc 14 giờ 30 ngày 14-3-2023 (Thứ ba) Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
08:00 Cà phê Doanh nghiệp -Doanh nhân tháng 3năm 2023 Nhà khách Hữu nghị Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
15/03/2023
13:00 Làm việc với các ngành về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 3324/KLTTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp rà soát, nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết kiến nghịcủa Công ty TNHH MTV Quang Ngọc Kon Tum tại Văn bản số 10/2023/CV-QN ngày 05 tháng 03 năm 2023 về việc thuê đất đểthực hiện dựán Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Võ Thanh Hải
14:00 Họp về một số dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tân Hưng; Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại 16-3 và Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
15:00 Họp về giải quyết khó khăn về việc đầu tư các dự án, công trình: Tỉnh lộ 675A, Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai, Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Kiểm tra thực tế khu vực khoáng sản Huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông; Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Ia H'Drai, thành phố Kon Tum Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
08:00 Họp BCĐ CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021-2026 (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
16/03/2023
14:00 Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan (Dự kiến) Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Chủ nhật
19/03/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Hội nghị quán triệt QĐ 90-QĐ/TW Công an tỉnh A Byot

Thứ hai (13/03/2023)

14:00:
Họp xử lý một số nội dung vướng mắc liên quan đến Kết luận số 1595 của TTCP liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Kiểm tra thực tế khu vực khoáng sản
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông; Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Ia H'Drai, thành phố Kon Tum
Chủ trì: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Ghi chú:

Thứ ba (14/03/2023)

13:00:
Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, đầu tư, xây dựng của Công ty Cổ phần Sinh Lợi Kon Tum đối với Dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 2, thôn 12 và thôn 14, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
Thành phần: Thanh tra Sở
Địa điểm: Kiểm tra tại thực địa
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp Tham mưu hướng dẫn thực hiện Văn bản số 584/VP-NNTN ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:30:
Dự Chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02 năm 2023 lúc 14 giờ 30 ngày 14-3-2023 (Thứ ba)
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Cà phê Doanh nghiệp -Doanh nhân tháng 3năm 2023
Thành phần:
Địa điểm: Nhà khách Hữu nghị
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (15/03/2023)

13:00:
Làm việc với các ngành về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 3324/KLTTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp rà soát, nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết kiến nghịcủa Công ty TNHH MTV Quang Ngọc Kon Tum tại Văn bản số 10/2023/CV-QN ngày 05 tháng 03 năm 2023 về việc thuê đất đểthực hiện dựán
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp về một số dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tân Hưng; Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại 16-3 và Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:00:
Họp về giải quyết khó khăn về việc đầu tư các dự án, công trình: Tỉnh lộ 675A, Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai, Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Kiểm tra thực tế khu vực khoáng sản
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông; Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Ia H'Drai, thành phố Kon Tum
Chủ trì: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Ghi chú:
08:00:
Họp BCĐ CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021-2026 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (16/03/2023)

14:00:
Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Chủ nhật (19/03/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị quán triệt QĐ 90-QĐ/TW
Thành phần:
Địa điểm: Công an tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây