LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
06/03/2023
08:00 Hội thảo Quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh A Byot
Thứ ba
07/03/2023
08:00 Họp xử lý một số nội dung vướng mắc của Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
08/03/2023
08:00 Làm việc về xử lý cơ sở nhà, đất tại khu tập thể Trần Cao Vân UBND tỉnh A Byot
08:00 Hội nghị Báo cáo viên tháng 3-2023 Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:30 Họp bàn, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trụ sở Công an tỉnh Kon Tum Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất Phòng họp số 2 (tầng 7) A Byot
09:30 Dự buổi làm việc về Dự án của Công ty Cổ phần cây xanh Bình Nguyên UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
09/03/2023
14:00 Họp xử lý các nội liên quan đến Phương án Phương án hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng doanh trại các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 UBND tỉnh Trương Đạt
14:00 Họp thẩm định báo cáo thăm dò sét Công ty CP Hùng Phát Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Võ Thanh Hải
14:14 Thẩm định ĐTM Phòng họp số 1 (tầng 7) Trương Đạt
17:00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023 Hội Trường Ngọc Linh A Byot
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự làm việc của Đoàn công tác theo dõi, đôn đốc, lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Dự kiến) Tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Lộc
08:00 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội đồng phối hợp tỉnh Phòng Hội nghị tầng 2, Khu nhà A, Trung tâm hành chính, Trương Đạt
08:00 Tiếp công dân hàng tháng Phòng họp số 1 (tầng 2) Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc với Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân về dự án thủy điện Đăk Re tại xã Hiếu Huyện Kon Plong về việc chiếm và xây dựng các trụ điện trên đất rừng Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông A Byot
Thứ sáu
10/03/2023
14:00 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai và dự án Trang trại chăn nuôi Duyên Thịnh Phát tại xã Ia Da Hội trường (tầng 7) A Byot
14:00 Họp xem xét, phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Tu Mơ Rông Sở Xây dựng A Byot
Chủ nhật
12/03/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Họp xác định trách nhiệm, kiểm điểm của tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế theo Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (06/03/2023)

08:00:
Hội thảo Quy hoạch và phát triển bền vững đô thị
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (07/03/2023)

08:00:
Họp xử lý một số nội dung vướng mắc của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (08/03/2023)

08:00:
Làm việc về xử lý cơ sở nhà, đất tại khu tập thể Trần Cao Vân
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị Báo cáo viên tháng 3-2023
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Họp bàn, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trụ sở Công an tỉnh Kon Tum
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:30:
Dự buổi làm việc về Dự án của Công ty Cổ phần cây xanh Bình Nguyên
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (09/03/2023)

14:00:
Họp xử lý các nội liên quan đến Phương án Phương án hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng doanh trại các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 10/Quân đoàn 3
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Họp thẩm định báo cáo thăm dò sét Công ty CP Hùng Phát
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:14:
Thẩm định ĐTM
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
17:00:
Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự làm việc của Đoàn công tác theo dõi, đôn đốc, lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Gia Lai
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội đồng phối hợp tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Hội nghị tầng 2, Khu nhà A, Trung tâm hành chính,
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân hàng tháng
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân về dự án thủy điện Đăk Re tại xã Hiếu Huyện Kon Plong về việc chiếm và xây dựng các trụ điện trên đất rừng
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Huyện Kon Plông
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ sáu (10/03/2023)

14:00:
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai và dự án Trang trại chăn nuôi Duyên Thịnh Phát tại xã Ia Da
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp xem xét, phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Tu Mơ Rông
Thành phần:
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Chủ nhật (12/03/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Họp xác định trách nhiệm, kiểm điểm của tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế theo Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây