Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành yêu cầu đề ra.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: 3 Nghị quyết và 1 Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua là rất hệ trọng. Đặc biệt nhấn mạnh tới 2 Nghị quyết về "xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" và "Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị", đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, đây không phải đây là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này nhưng kỳ này nêu ra với quyết tâm cao hơn. Trong quá trình tiến hành phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động, tích cực có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc. 
Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời. 
Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước. Trong quá trình thực hiện nghị quyết cũng cần nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm.
Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau hội nghị quán triệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và thấm nhuần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6.
Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ. Đồng thời với việc tuyên truyền, giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đảng đoàn, Ban cán sự đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành Chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả....
08 12 2022 2
Toàn cảnh Hội nghị 
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu, sau Hội nghị, các cấp ủy tổ chức Đảng phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cũng như các nghị quyết, kết luận của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà nghị quyết, kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

BBT (Nguồn: Quochoi.vn)

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây