Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MT ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Phó Trưởng ban Thường trực Lại Xuân Môn ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026
Tham dự Lễ ký, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Lại Xuân Môn và Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.
Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Minh Ngân và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám. Đây là những lĩnh vực quản lý nguồn lực đầu vào của nền kinh tế, có ảnh hưởng lớn mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ chất lượng môi trường sống của người dân. Do đó, từ khâu xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật đến tổ chức thực hiện cần có sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của Nhân dân, doanh nghiệp.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, những năm qua, với sự quan tâm, đồng hành, hiệu quả từ các Ban, Bộ, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách pháp luật với 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 1 Nghị quyết, 2 Kết luận của Bộ Chính trị, 8 Luật và các văn bản dưới Luật. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng; khơi thông, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức quản lý, bảo vệ môi trường đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, với sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng đã được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, sâu rộng đến các cấp ủy, đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thông qua khảo sát, truyền thông phản ánh thực tiễn khách quan, đưa nguyên vọng, kiến nghị của nhân dân đến các cấp chính quyền để hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên, hợp với lòng dân; tự chấn chính, chỉ đạo, xử lý giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, ổn định chính trị, xã hội.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, với sự đồng hành của Ban Tuyên giáo Trung ương đã giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng chỉ số cải cách hành chính từ thứ 16 lên thứ 5 trong số các Bộ, ngành; chỉ số hài lòng về dịch vụ cấp Giấy chứng nhận năm 2020 tăng 10% so với năm 2016; Chỉ số đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (một trong 10 chỉ số để đánh giá môi trường kinh doanh) đạt mức 60/190 nước được đánh giá; số lượng đơn khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai đã giảm 38% so với giai đoạn trước. Tỷ lệ người dân quan ngại về môi trường giảm từ 12,53% năm 2016 xuống còn 4,03% năm 2020.
Thời gian tới, với chương trình Nghị sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ trong 5 năm tới đặt ra nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với ngành Tài nguyên và Môi trường.
Cùng với đó, tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống trên toàn cầu đặt những thách thức to lớn, đòi hỏi phải đưa công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu thành nhiệm vụ quan trọng, sống còn hơn bao giờ hết của toàn hệ thống chính trị.
Không chỉ đòi hỏi đổi mới căn bản về nhận thức, tư duy mà còn phải kịp thời chuyển biến thành hành động cấp thiết nhất là triển khai đưa Luật Bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống để dẫn dắt nền kinh tế dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, đây là những nhiệm vụ có tầm quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh của đất nước, đời sống của nhân dân, trọng trách lớn, vinh dự nhưng đầy thử thách đối với ngành Tài nguyên và Môi trường. Để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng này, vai trò của ngành Tuyên giáo hết sức quan trọng. Chính vì vậy, đây là Chương trình phối hợp đầu tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.
“Việc ký kết Chương trình phối hợp ngày hôm nay sẽ thúc đẩy sự phối hợp gắn kết, hiệu quả giữa các đơn vị, cơ quan Tuyên giáo các cấp với ngành Tài nguyên và Môi trường trong công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội; lắng nghe ý kiến nhiều chiều từ nhân dân, doanh nghiệp... để xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chủ trương chính, sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hài lòng của nhân dân.” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và biểu dương sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo Trung ương. Trưởng Ban Tuyên giáo cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo Trung ương đã được lãnh đạo hai cơ quan chỉ đạo, quan tâm và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều hình thức, từng bước đi vào chiều sâu.
Thông qua Lễ ký kết, Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị của hai cơ quan tiếp tục quán triệt Quyết định 238 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý Nhà nước tập trung để tham mưu cho Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng giáo dục và tuyên truyền tốt hơn về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như Định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý và hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị trước những nội dung quan trọng, nhân dân quan tâm như Đánh giá tổng kết, sửa đổi Luật Đất đai 2013; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… các đơn vị hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo định hướng và tuyên tuyền. Kiểm tra, giám sát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
20 10 2021 2
Toàn cảnh Lễ ký kết
Bên cạnh đó, tăng cường công tác phổ biến, tổng kết kinh nghiệm quản lý; các mô hình kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; dự báo xu hướng phát triển trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hệ thống tuyên giáo; tuyên truyền nhân tố mới, điển hình, có thành tích xuất sắc trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thành tích thực hiện Chương trình phối hợp công tác.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ngay sau Lễ ký kết, các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào Chương trình phối và chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng hoạt động phối hợp cụ thể, thiết thực; sẵn sàng phản ánh kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, nhất là khi có sự việc nóng, vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm.
Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2026 đặt ra yêu cầu:
Phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện chương trình hành động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để nâng cao chất lương, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Quá trình thực hiện phối hợp phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, trách nhiệm được phân công; chủ động, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả và thiết thực.
Hai bên sẽ tập trung xây dựng nội dung phối hợp:
Định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, an toàn.
Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, gây cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tham mưu, đề xuất việc sơ kết, tổng kết và xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu. Nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội khi triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.
Tổ chức khảo sát thực tiễn trong và ngoài nước về công tác tuyên truyền, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phổ biến, tổng kết kinh nghiệm quản lý; các mô hình; kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; dự báo xu hướng phát triển trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hệ thống tuyên giáo.
Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và thành tích thực hiện Chương trình phối hợp.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây