Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

I. Đối với người nước ngoài:

Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

- Tuân thủ pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam;

- Hoạt động tại Việt Nam đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực, thẻ tạm trú hoặc gia hạn tạm trú. Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư, hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư; vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động, vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam;

- Người nước ngoài chỉ được cư trú tại Việt Nam trong thời hạn cho phép của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp có nhu cầu gia hạn tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Khi đi lại phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

- Xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định; Khi thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú hoặc khi có sự thay đổi thông tin trong hộ chiếu phải thực hiện lại việc khai báo tạm trú;

- Người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh hoặc quy định pháp luật khác tại Việt Nam sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định.

II. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh có trách nhiệm:

- Làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài chấp hành quy định của pháp luật và tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam;

- Thực hiện trách nhiệm bảo lãnh theo quy định của pháp luật và phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh;

- Phối hợp với cơ quan chức năng về quản lý hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam; phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài;

- Làm thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về ngành, nghề, lĩnh vực quy định phải xin phép trước khi mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực đó;

- Thông báo bằng văn bản cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài hoặc cho người nước ngoài tạm trú khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trong khu vực biên giới phải thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc đồn trạm Biên phòng nơi gần nhất.

3. Lưu ý:

- Cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý người nước ngoài tạm trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài thực hiện qua môi trường điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú.

- Mọi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

TUYÊN TRUYỀN - CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

(Nguồn:https://xuatnhapcanh.gov.vn/ )

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây