Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


Rà soát các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

(TN&MT) - Chiều ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc rà soát các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai, Cục quản lý Tài nguyên nước, Vụ Kế hoạch – Tài chính…tham dự cuộc họp.
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo cuộc họp - ảnh chụp qua màn hình.
Bà Trần Thị Thêm – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính cho biết, ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính có Công văn số 853/BTC-CST về việc rà soát, đề xuất ban hành Thông tư thu phí trong lĩnh vực môi trường; trong đó đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí và đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế; rà soát, đánh giá lại một số loại phí sẽ hết hiệu lực thi hành khi Luật môi trường có hiệu lực từ 01/01/2022 để đề xuất ban hành Thông tư thu phí mới.
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 853/BTC-CST ngày 25/01/2021 và Kiến nghị Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 392/TB-KTNN ngày 30/11/2020 về kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị như Tổng cục Quản lý đất đai cần xây dựng Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do Trung ương quản lý. Tổng cục Môi trường rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí lĩnh vực môi trường; đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế và quy định của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Cục Quản lý Tài nguyên nước rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế và các quy định của Pháp luật hiện hành.
Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay, Tổng cục Quản lý Đất đai đã xây dựng Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do trung ương quản lý. Đề án thu phí bao gồm: Phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí; dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu phí; miễn, giảm phí; dự toán thu, chi; tỷ lệ để lại; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí; hiệu quả thu phí; trong đó: đề nghị đánh giá cụ thể về sự cần thiết phải bổ sung khoản phí; đánh giá kỹ tác động của thu phí (số tiền phí thu được, tác động đối với người dân, đối với doanh nghiệp…). Đồng thời đề xuất nội dung quy định về phí khai thác và sử dụng thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép tài liệu đất đai do Trung ương quản lý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Trong lĩnh vực tài nguyên nước, ông Châu Trần Vĩnh – Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước thông tin, đơn vị đề xuất sửa đổi Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện do nội dung quy định thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2022.
 
Trong lĩnh vực môi trường, ông Nguyễn Hưng Thịnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 sẽ thay đổi cơ bản các quy định về quản lý phế liệu nhập khẩu, quản lý chất thải nguy hại. Theo đó, thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; cấp, cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi được lồng ghép vào thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép môi trường. Trong khi đó, nội dung Giấy phép môi trường được quy định cụ thể trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT đang được chỉnh lý. Vì thế, Tổng cục đề nghị, khi Ban soạn thảo thống nhất quy định về Giấy phép môi trường trong dự thảo Nghị định, sẽ cập nhật kịp thời vào việc xây dựng Đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu, các đơn vị gấp rút hoàn thiện các Đề án để trình Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, thẩm định. Cụ thể, Tổng cục quản lý đất đai phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ TN&MT), Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để hoàn thiện Đề án thu phí; đưa đề xuất nội dung quy định về phí khai thác và sử dụng thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép tài liệu đất đai do Trung ương quản lý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Tổng cục Môi trường cần khẩn trương trình Đề án thu phí để trình Bộ thẩm định gửi Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền; trong đó, nêu rõ những nội dung còn cần phải tiếp tục hoàn thiện. “Những vấn đề được quy định trong Luật BVMT 2020 cũng phải được thể hiện rõ trong Đề án thu phí” – Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước  khẩn trương có văn bản trình Bộ đề xuất sửa đổi Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính và bãi bỏ các nội dung thu phí hết hiệu lực thi hành từ 01/01/2022./.
BBT (Nguồn: Báo TN&MT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây