Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn phòng Đăng ký đất đai

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 141/QĐ-VPĐKĐĐ 11/06/2024 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 195180 do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 31/10/2013 cho ông Hoàng Khoa Anh
2 142/QĐ-VPĐKĐĐ 11/06/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 410452 do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 14/5/2014 cho hộ ông A Um và bà Y Râm
3 140/QĐ-VPĐKĐĐ 10/06/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
4 137/QĐ-VPĐKĐĐ 06/06/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 272469 do UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 29/09/2015 cho ông Hoàng Minh Thắng và bà Lê Thị Hiền
5 139/QĐ-VPĐKĐĐ 07/06/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Sa Thầy
6 136/QĐ-VPĐKĐĐ 05/06/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
7 131/QĐ-VPĐKĐĐ 29/05/2024 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 006957 do UBND huyện Sa Thầy cấp ngày 14/02/2007 cho hộ ông Nguyễn Văn Mi và bà Nguyễn Thị Thọ
8 132/QĐ-VPĐKĐĐ 29/05/2024 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 512373 do UBND thị xã Kon Tum cấp ngày 29/5/2007 cho bà Bùi Thị Kim Hồng
9 133/QĐ-VPĐKĐĐ 29/05/2024 V/v Hủy Trang bổ sung số 01, 02 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành X 431103, số vào sổ 01110QSDĐ/340/2003/QĐ-UB (H) do UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 05/01/2004 cho Hộ ông Ngô Văn Thuyên
10 134/QĐ-VPĐKĐĐ 03/06/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số BN 396844,BV 461484 và BN 396842, do UBND huyện Đăk Tô cấp, cấp cho ông, bà:Bùi Thái Lương, Đậu Thị Long
11 130/QĐ-VPĐKĐĐ 27/05/2024 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI427198 do UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 12/4/2012 cho ông Vũ Chí Quang và bà Trần Thị Thúy
12 129/QĐ-VPĐKĐĐ 27/05/2024 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI427197 do UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 12/4/2012 cho ông Vũ Chí Quang và bà Trần Thị Thúy
13 128/QĐ-VPĐKĐĐ 27/05/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Kon Tum
14 124/QĐ-VPĐKĐĐ 23/05/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Sa Thầy
15 125/QĐ-VPĐKĐĐ 23/05/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL832773 do UBND huyện Kon Plông cấp cho Ông A Theng và bà Y Đời
16 126/QĐ-VPĐKĐĐ 24/05/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
17 127/QĐ-VPĐKĐĐ 24/05/2024 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 539661 do UBND huyện Đăk Hà cấp ngày 23/11/2001 cho Hộ ông (bà) Phạm Văn Phất
18 123/QĐ-VPĐKĐĐ 21/05/2024 Về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtsố Q232830, BH561002, BD353423 do UBND huyện Sa Thầy cấp cho Hộ ông Trần Sót và bà Phạm Thị Hòa
19 122/QĐ-VPĐKĐĐ 20/05/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 480990 do UBND thành phố Kon Tum cấp ngày 24/12/2020 cho ông Lê Văn Chương
20 120/QĐ-VPĐKĐĐ 14/05/2024 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 942646 do UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 27/7/2001 cho hộ ông Xa Văn Hận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây