Văn bản theo cơ quan ban hành: Quốc hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 06/2022/QH15 14/06/2022 Luật số 06/2022/QH15 của Quốc hội: Luật Thi đua, khen thưởng
2 26/2023/QH15 26/11/2023 Luật số 26/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Căn cước
3 31/2024/QH15 17/01/2024 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024.
4 96/2023/QH15 22/06/2023 Nghị quyết về việc lấy tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội dồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
5 110/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
6 109/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
7 108/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết về giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030"
8 107/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu
9 106/2023/QH15 27/11/2023 Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
10 105/2023/QH15 09/11/2023 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
11 104/2023/QH15 09/11/2023 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
12 103/2023/QH15 08/11/2023 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
13 24/2023/QH15 23/11/2023 Luật Viễn thông
14 28/2023/QH15 26/11/2023 Luật Tài nguyên nước
15 25/2023/QH15 23/11/2023 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
16 27/2023/QH15 26/11/2023 Luật Nhà ở
17 30/2023/QH15 27/11/2023 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
18 29/2023/QH15 27/11/2023 Luật Kinh doanh bất động sản
19 26/2023/QH15 26/11/2023 Luật Căn cước
20 109/2023/QH15 28/11/2023 Về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây