Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên - Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 06/2024/TT-BTNMT 27/06/2024 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường
2 20/2023/TT-BTNMT 29/11/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
3 03/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
4 15/VBHN-BTNMT 23/05/2024 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
5 05/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất
6 04/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Thông tư Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
7 03/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Thông Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
8 13/VBHN-BTNMT 01/04/2024 Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
9 661/QĐ-BTNMT 14/03/2024 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10 665/QĐ-BTNMT 17/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
11 274/QĐ-BTNMT 29/01/2024 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
12 04/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
13 12/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
14 10/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
15 05/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
16 08/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
17 03/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
18 10/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
19 10/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
20 13/VBHN-BTNMT 21/11/2023 Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây