Văn bản theo người ký: Chưa cập nhật.

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
99 40/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
100 20/2008/QH12 12/11/2008 Luật Đa dạng sinh học
101 90/2015/QH13 22/11/2015 Luật Khí tượng thủy văn 2015
102 45/2013/QH13 28/11/2013 Luật Đất đai 2013
103 60/2010/QH12 16/11/2010 Luật khoáng sản 2010
104 01/2017/NĐ-CP 05/01/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
105 35/2017/NĐ-CP 02/04/2017 Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ Cao
106 33/2017/NĐ-CP 02/04/2017 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
107 36/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
108 37/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị địnhQuy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
109 59/2017/NĐ-CP 11/05/2017 Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
110 73/2017/NĐ-CP 13/06/2017 Nghị định của Chính phủ về Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
111 82/2017/NĐ- CP 16/07/2017 Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
112 84/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
113 135/2016/NĐ-CP 08/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
114 154/2016/NĐ-CP 15/11/2016 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
115 155/2016/NĐ-CP 17/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
116 158/2016/NĐ-CP 28/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
117 164/2016/NĐ-CP 23/12/2016 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
118 60/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây