Văn bản theo người ký: Chưa cập nhật.

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
39 74/2014/QĐ-UBND 24/12/2014 Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40 68/2014/QĐ-UBND 01/12/2014 V/v ban hành mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
41 72/2014/QĐ-UBND 21/12/2014 V/v ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
42 76/2014/QĐ-UBND 28/12/2014 V/v sửa đổi Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
43 71/2014/QĐ-UBND 21/12/2014 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
44 77/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 V/v ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
45 79/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 V/v ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46 14/2013/QĐ-UBND 21/02/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47 54/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 V/v ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
48 51/2013/QĐ-UBND 25/12/2013 V/v ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
49 56/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
50 55/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51 40/2013/QĐ-UBND 01/10/2013 V/v ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum
52 41/2013/QĐ-UBND 07/10/2013 V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh
53 31/2013/QĐ-UBND 14/08/2013 Về việc Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản: đất, đá, cát, sỏi; nước thiên nhiên; vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
54 26/2013/QĐ-UBND 27/06/2013 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai khoáng, chê sbiến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020
55 25/2013/QĐ-UBND 02/06/2013 V/v ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai dự án đầu tư.
56 17/2013/QĐ-UBND 28/03/2013 Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và quy đổi trọng lượng ra khối lượng làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
57 20/2013/QĐ-UBND 03/04/2013 V/v Ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2013
58 16/2013/QĐ-UBND 19/03/2013 V/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây