STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 126/QĐ-VPĐKĐĐ 23/05/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
22 15/VBHN-BTNMT 23/05/2024 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
23 125/QĐ-VPĐKĐĐ 22/05/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL832773 do UBND huyện Kon Plông cấp cho Ông A Theng và bà Y Đời
24 124/QĐ-VPĐKĐĐ 22/05/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Sa Thầy
25 123/QĐ-VPĐKĐĐ 20/05/2024 Về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtsố Q232830, BH561002, BD353423 do UBND huyện Sa Thầy cấp cho Hộ ông Trần Sót và bà Phạm Thị Hòa
26 51/CĐ-TTg 20/05/2024 Về việc chân chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động
27 122/QĐ-VPĐKĐĐ 19/05/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 480990 do UBND thành phố Kon Tum cấp ngày 24/12/2020 cho ông Lê Văn Chương
28 41/2024/TT-BTC 19/05/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.
29 03/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Thông Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
30 04/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Thông tư Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
31 05/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất
32 53/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
33 54/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
34 03/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
35 120/QĐ-VPĐKĐĐ 13/05/2024 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 942646 do UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 27/7/2001 cho hộ ông Xa Văn Hận
36 25/2024/QĐ-UBND 12/05/2024 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
37 115/QĐ-VPĐK 08/05/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 673146 do UBND huyện Kon Plông cấp ngày 19/12/2011 cho hộ ông A Đron và bà Y Khiển
38 113/QĐ-VPĐKĐĐ 07/05/2024 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 162065, số vào sổ cấp GCN: 00067 do UBND huyện Kon Rẫy cấp ngày 10/9/1998 cho Hộ ông A So
39 114/QĐ-VPĐK 07/05/2024 V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành P 081441 cấp cho hộ ông A ER trên địa bàn thành phố Kon Tum
40 111/QĐ-VPĐK 03/05/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (8 GCN)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây