Văn bản theo lĩnh vực: Thanh tra

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 16/VBHN-BTNMT 08/06/2022 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
2 83/QĐ-UBND 18/02/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi
3 97/QĐ-STNMT 17/02/2022 Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
4 15/2021/TT-BTNMT 30/08/2021 Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
5 618/QĐ-STNMT 05/07/2021 Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các doanh nghiệp (đợt 1)
6 01/2021/TT-TTCP 10/03/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
7 230/QĐ-STNMT 14/03/2021 Thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý,sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Glei
8 04/2021/QĐ-UBND 24/02/2021 Ban hành Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
9 67/2020/QH14 12/11/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
10 08/KL-STNMT 30/12/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Trường Nhật
11 07/KL-STNMT 30/12/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Hợp tác xã Vạn Thành
12 995/QĐ-STNMT 28/12/2020 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
13 216/TB-STNMT 29/12/2020 Thông báo công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
14 25/2020/QĐ-UBND 28/09/2020 Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các
15 843/KL-TTr 19/03/2020 Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác tổ chức - cán bộ theo quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
16 1527/QĐ-BTNMT 09/07/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 1527/QĐ-BTNMT 09/07/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tranăm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
18 344/QĐ-STNMT 22/06/2020 Về hủy bỏ Quyết định số 424/QĐ-STNMT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
19 29/2020/TT-BTC 16/04/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
20 28/2020/NĐ-CP 29/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây