Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên Nước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 330/QĐ-UBND 05/06/2024 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Pru 1 (điều chỉnh), huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
2 03/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
3 54/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
4 53/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
5 05/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất
6 04/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Thông tư Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
7 03/2024/TT-BTNMT 15/05/2024 Thông Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
8 28/2023/QH15 26/11/2023 Luật Tài nguyên nước
9 08/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
10 10/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
11 10/VBHN-BTNMT 29/01/2024 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
12 766/QĐ-UBND 21/12/2023 Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
13 13/VBHN-BTNMT 21/11/2023 Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất
14 12/VBHN-BTNMT 21/11/2023 Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ nghị định thư kyoto
15 209/QĐ-UBND 27/04/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh KonTum
16 11/2022/TT-BTNMT 19/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 05/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
18 04/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
19 12/VBHN-BTNMT 27/03/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
20 83/QĐ-UBND 18/02/2022 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây