Văn bản theo lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1756/QĐ-TTg 30/12/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 87/QĐ-UBND 20/03/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Tô
3 72/QĐ-UBND 12/03/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sa Thầy
4 104/QĐ-UBND 30/03/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ia H’Drai
5 204/QĐ-UBND 10/05/2023 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Hồi
6 206/QĐ-UBND 11/05/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Kon Tum
7 228/QĐ-UBND 17/05/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Glei
8 227/QĐ-UBND 17/05/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kon Rẫy
9 249/QĐ-UBND 25/05/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kon Plông
10 257/QĐ-UBND 25/05/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tu Mơ Rông
11 261/QĐ-UBND 29/05/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà
12 13/KH-STNMT 21/02/2022 Thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022
13 19/KH-STNMT 08/05/2022 Chuyên đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
14 06/KH-STNMT 15/01/2023 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý Inăm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
15 15/KH-STNMT 02/03/2023 Xây dựng cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2023 của SởTài nguyên và Môi trường
16 13/KH-STNMT 28/02/2023 Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
17 43/QĐ-UBND 21/02/2023 V/v công bố việc hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
18 3815/STNMT-QHKHSDĐ 22/12/2022 V/v đề xuất bổ sung chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trong Kế hoạch sử dụng đất đất thời kỳ 2021-2025 của tỉnh Kon Tum
19 46/KH-STNMT 25/10/2022 Tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngnăm 2022
20 583/QĐ-UBND 13/09/2022 Về việc ban hành Kế hoạch thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây