Văn bản theo lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1390/STNMT-VP 26/05/2022 V/v cung cấp danh sách kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
2 13/KH-STNMT 21/02/2022 Thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022
3 19/KH-STNMT 08/05/2022 Chuyên đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
4 1624/STNMT-TTr 15/06/2022 Về việc lập danh mục các nội dung đã thực hiện công khai, minh bạch
5 3262/STNMT 06/11/2022 Về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
6 06/KH-STNMT 15/01/2023 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý Inăm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
7 3743/STNMT-TTr 17/12/2022 Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
8 27/KH-STNMT 12/04/2022 Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũngtại Sở Tài nguyên và Môi trườngnăm 2022
9 241/KH-UBND 20/01/2021 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021
10 63/2019/NĐ-CP 10/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
11 36/2018/QH14 19/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
12 59/2019/NĐ-CP 30/06/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
13 3579/UBND-NCXDPL 24/12/2018 V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
14 1045/UBND 26/04/2018 Về việc triển khai thực hiện chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh
15 636/KH-UBND 19/03/2018 Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16 151/KH-UBND 15/01/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
17 01/QĐ-TTQTTNMT 03/01/2018 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 (điều chỉnh giảm dự toán) và tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 và năm 2017
18 764/KL-STNMT 28/12/2017 Kết luận Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của người đứng đầu tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
19 10/2017/QH14 19/06/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
20 55/2005/QH11 28/11/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây