Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 20/2023/TT-BTNMT 30/11/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
2 05/2024/QĐ-UBND 25/01/2024 Ban hành Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3 13/VBHN-BTNMT 02/04/2024 Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
4 163/QĐ-UBND 28/03/2024 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
5 12/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
6 10/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
7 10/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
8 15/QĐ-STNMT 17/12/2023 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
9 11/GPMT-UBND 09/01/2024 Cấp phép cho Công ty TNHH Duyên Hải (địa chỉ trụ sở chính Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường
10 300/QĐ-STNMT 22/06/2023 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tácđộng môi trường của dự án Hồ chứa nước Ia Tun thuộc dự án Cụm hồ Đắk Rô Gia –Ia Tun
11 283/QĐ-STNMT 08/06/2023 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thườngtại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12 01/2023/TT-BTNMT 13/03/2023 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
13 4023/QĐ-BTNMT 30/12/2022 Đính chính Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
14 23/2022/TT-BTNMT 26/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
15 3323/QĐ-BTNMT 01/12/2022 Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
16 08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
17 06/2022/NĐ-CP 07/01/2022 Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
18 509/QĐ-STNMT 17/08/2022 V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
19 45/2022/NĐ-CP 07/07/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
20 369/QĐ-STNMT 05/07/2022 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây