Văn bản theo lĩnh vực: Khí tượng,thủy văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
2 10/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
3 12/VBHN-BTNMT 22/11/2023 Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ nghị định thư kyoto
4 09/VBHN-BTNMT 22/11/2023 Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
5 25/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượn khí tượng thủy văn nguy hiểm
6 24/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
7 22/2022/TT-BTNMT 20/12/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn
8 11/2022/TT-BTNMT 20/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
9 15/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn -bức xạ cực tím
10 14/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
11 04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
12 08/2022/TT-BTNMT 05/07/2022 Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
13 17/VBHN-BTNMT 20/06/2022 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn
14 04/2022/TT-BTNMT 03/06/2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
15 433/QĐ-TTg 24/03/2021 Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
16 1970/QĐ-TTg 23/11/2021 Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
17 40-KH/TU 24/12/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
18 10-CT/TW 25/09/2021 Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
19 14/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
20 13/2021/TT-BTNMT 26/08/2021 Ban hành Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây