Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
174 251/QĐ-VPĐKĐĐ 26/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 122.. QSDĐ, do UBND huyện Đăk Tô cấp cho ông A Mịch tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
175 250/QĐ-VPĐKĐĐ 22/11/2023 V/v hủy 02 Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 149260 cấp cho hộ ông Lê Văn Chung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
176 248/QĐ-VPĐKĐĐ 20/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 241038 của hộ ông Nguyễn Văn Dần tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
177 249/QĐ-VPĐKĐĐ 21/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 149874 của hộ ông Phạm Minh Tri tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
178 247/QĐ-VPĐKĐĐ 20/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 848765 của hộ ông Bùi Văn Nhân tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
179 243/QĐ-VPĐKĐĐ 15/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359825 cấp cho Hộ ông A Ngâm và bà Y Ria trên địa bàn huyện Kon Plông
180 244/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 525041 cấp cho Hộ ông Đinh Mạnh Thắng - bà Bùi Thị Lương trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
181 245/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD933451 cấp cho ông Nguyễn Xuân Chiến và bà Huỳnh Thị Dung trên địa bàn huyện Đăk Hà
182 246/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 427674 của ông Nguyễn Văn Hiếu và vợ bà Bùi Thị Giảng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
183 242/QĐ-VPĐK 13/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AM 494724 cấp cho Ông Trương Văn Tám và bà Đặng Thị Rộng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
184 239/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359299 cấp cho Hộ bà Y Brớt trên địa bàn huyện Kon Plông
185 240/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 957760 cấp cho ông Võ Duy Quang và bà Trần Thị Thu Trang trên địa bàn thành phố Kon Tum
186 241/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 427674 của ông Nguyễn Văn Hiếu và vợ bà Bùi Thị Giảng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
187 231/QĐ-VPĐKĐĐ 07/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số A 123394 cấp cho ông Lê Sương ( ông Phạm Tự được xác nhận biến động nhận chuyển nhượng ngày 07/7/1995) trên địa bàn thị xã Kon Tum nay là thành phố Kon Tum
188 230/QĐ-VPĐKĐĐ 07/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số G 170282 của bà Nguyễn Thị Hoa tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
189 229/QĐ-VPĐKĐĐ 06/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 201665 của ông Đỗ Văn Nhơn tại phường Quang Trung, thành phó Kon Tum, tỉnh Kon Tum
190 224/QĐ-VPĐKĐĐ 02/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 561457 của ông Đỗ Văn Nhân tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
191 225/QĐ-VPĐKĐĐ 02/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 và số 02 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AP 844030 của ông Dương Công Trình và bà Nguyễn Thị Thương tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
192 403/QĐ-STNMT 02/11/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum
193 223/QĐ-VPĐKĐĐ 01/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 144039 của Hộ ông (bà) Đặng Hồng Khánh tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây