Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
155 278/QĐ-VPĐKĐĐ 20/12/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại Sa Thầy,tỉnh Kon Tum 27 GCN
156 277/QĐ-VPĐKĐĐ 19/12/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 860669 cấp cho ông Lê Đình Phú và bà Nguyễn Thị Kim trên địa bàn huyện Đăk Hà
157 276/QĐ-VPĐKĐĐ 19/12/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 517090 cấp cho Hộ ông A Điệp và bà Y Bum trên địa bàn huyện Kon Plông
158 280/QĐ-VPĐKĐĐ 21/12/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AH 085998 cấp cho hộ ông Nguyễn Thành Độ và bà Phạm Thị Lan trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
159 274/QĐ-VPĐKĐĐ 12/12/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 188548 cấp cho ông Nguyễn Minh Trí trên địa bàn thành phố Kon Tum
160 272/QĐ-VPĐKĐĐ 12/12/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (292GCN)
161 273/QĐ-VPĐKĐĐ 12/12/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 43 gcn
162 270/QĐ-VPĐKĐĐ 11/12/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số K 245818 cấp cho ông Trương Bá Sô trên địa bàn thành phố Kon Tum
163 265/QĐ-VPĐKĐĐ 07/12/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 932249 cấp cho hộ ông A Binh và bà Byit trên địa bàn thành phố Kon Tum
164 268/QĐ-VPĐKĐĐ 07/12/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 442623 cấp cho ông Trần Xuân Hóa và vợ là bà Mai Thị Du (Hiện nay đã để thừa kế cho ông Trần Xuân Hóa) trên địa bàn huyện Đăk Hà
165 267/QĐ-VPĐKĐĐ 07/12/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 984574 của hộ ông A Chiu và bà Y Choh tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
166 266/QĐ-VPĐKĐĐ 07/12/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số U 332149 cấp cho hộ ông A Chim trên địa bàn thành phố Kon Tum
167 264/QĐ-VPĐKĐĐ 06/12/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
168 260/QĐ-VPĐKĐĐ 04/12/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Glei,tỉnh Kon Tum (31gcn)
169 256/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi,tỉnh Kon Tum (13gcn)
170 257/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi,tỉnh Kon Tum (8 gcn)
171 254/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 848776 cấp cho hộ ông Tạ Thắng trên địa bàn huyện Đăk Tô
172 255/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 330441 cấp cho ông Nguyễn Thành Trung và bà Đỗ Thị Liên trên địa bàn huyện Đăk Hà
173 259/QĐ-VPĐKĐĐ 30/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 932307 cấp cho hộ ông A Khu trên địa bàn thành phố Kon Tum
174 251/QĐ-VPĐKĐĐ 26/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 122.. QSDĐ, do UBND huyện Đăk Tô cấp cho ông A Mịch tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây