Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 37/NQ-HĐND 10/07/2024 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2 96/2023/QH15 22/06/2023 Nghị quyết về việc lấy tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội dồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
3 110/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
4 109/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
5 108/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết về giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030"
6 107/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu
7 106/2023/QH15 27/11/2023 Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
8 105/2023/QH15 09/11/2023 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
9 104/2023/QH15 09/11/2023 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
10 103/2023/QH15 08/11/2023 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
11 109/2023/QH15 28/11/2023 Về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.
12 06/NQ-CP 20/01/2021 Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
13 36-NQ/TW 21/10/2018 Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14 24-NQ/TW 02/06/2013 Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
15 66/NQ-HĐND 28/04/2021 Về chủ trương đầu tư Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xá Hoà Bình, thành phố Kon Tum
16 56/NQ-HĐND 28/04/2021 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (bổ sung)
17 47/NQ-HĐND 28/04/2021 Về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh
18 254/QĐ-STNMT 23/03/2021 Về việc huỷ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
19 135/2020/QH14 16/11/2020 Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
20 134/2020/QH14 16/11/2020 Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây