Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


Các quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 11-12 năm 2018

Các quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 11-12 năm 2018

STT

Số QĐ

Ngày ký QĐ

Nội dung

1

423/QĐ - STNMT

22/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AP 844724 do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Hùng và bà Trần Thị Chánh ngày 01/9/2009, số vào sổ cấp GCN H 01487.

2

425/QĐ - STNMT

23/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 106035 (số vào sổ cấp GCN CH 00595) do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông A Lão và bà Y Van ngày 04/02/2002.

3

409/QĐ - STNMT

15/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CC 115722 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho ông Nguyễn Tấn Thành và bà Nguyễn Thị Hương ngày 26/01/2016.

4

406/QĐ -STNMT

14/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành X 198310 (số vào sổ cấp GCN CH 00846) do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho bà Nguyễn Thị Bích Phượng, ngày 11/8/2003.

5

427/QĐ -STNMT

26/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CH 251290 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp ngày 24/01/2017 cho bà Trịnh Thị Huê.

6

422/QĐ -STNMT

22/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 897697 do UBND huyện Kon Rẫy đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Hà, ngày 16/02/2009.

7

431/QĐ - STNMT

28/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CH 207271 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông A Gúp và bà Y Đét ngày 19/7/2017, số vào sổ cấp GCN CH 01723.

8

439/QĐ - STNMT

04/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BV 212021, số vào sổ CH 01911, do UBND huyện Đăk Tô đã cấp cho bà Đoàn Thị Kim Hương ngày 26/06/2014 .

9

452/QĐ - STNMT

07/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 044910, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01463, do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho ông Trần Lem ngày 07/01/1998.

10

440/QĐ - STNMT

04/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 297500 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho bà Lê Thị Chanh, ngày 04/02/2016.

11

455/QĐ - STNMT

12/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BK 413904, do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho ông Trần Văn Tân, ngày 26/09/2011.

12

457/QĐ - STNMT

12/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BD 353273do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông Nguyễn Viết Sơn và bà Đinh Thị Đào, ngày 09 tháng 05 năm 2011.

13

456/QĐ - STNMT

12/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BA 256343 do UBND huyện Đăk Hà cấp cho bà Tô Thị Thướng, ngày 15/12/2009, số vào sổ cấp GCN CH 00026.

14

459/QĐ - STNMT

13/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành P 032392 do UBND huyện Đăk Hà cấp cho ông A Dan và bà Y Liang ngày 12/8/1999, số vào sổ cấp GCN CH 00260.

15

462/QĐ - STNMT

14/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AO 591207 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) đã cấp cho ông Bùi Văn Quyển và bà Dư Thị Thanh Vân, ngày 25/12/2008.

16

461/QĐ - STNMT

14/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AO 69274 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) đã cấp cho ông Bùi Văn Chấn, ngày 20/12/2008.

17

465/QĐ - STNMT

18/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BU 471439 do UBNd thành phố Kon Tum đã cấp cho ông A Kel và bà Y Khah, ngày 30/10/2014.

18

467/QĐ - STNMT

19/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 106044 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông Y Hyer và bà Y Luơih, ngày 04/12/2002.

19

469/QĐ - STNMT

19/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AĐ 689974 do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Vân, ngày 16/05/2006, số vào sổ cấp GCN H 01247.

20

472/QĐ - STNMT

19/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BB 666667 do UBND huyện Đăk Tô đã cấp cho ông Hoàng Nghĩa Trí và bà Lâm Thị Nhung ngày 28/07/2010, số vào sổ cấp GCN CH 00359.

21

470/QĐ - STNMT

19/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AĐ 689976 do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ngày 16/05/2006, số vào sổ cấp GCN H 01249.

22

471/QĐ - STNMT

19/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AĐ 689975 do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho bà Trần Thị Phương ngày 16/05/2006, số vào sổ cấp GCN H 01248.

23

413/QĐ - STNMT

19/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hiâuh (tên gọi khác là ông Hyâuh - theo sổ mục kê của bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 1998) và bà Hieoh do UBND tỉnh Kon Tum cấp.

24

416/QĐ - STNMT

21/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành R 922912 do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho bà Quách Thị Miên, ngày 25/10/2000.

25

449/QĐ - STNMT

06/12/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành P 032015 do UBND huyện Đăk Hà đã cấp cho hộ ông A Vẻ và bà Y Tỷ, ngày 12/08/1999.

26

407/QĐ - STNMT

15/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AK 518521 do UBNd huyện Ngọc Hồi đã cấp cho hộ ông Dương Đức Ngọc, ngày 28/12/2007.

27

408/QĐ - STNMT

15/11/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành R 922463 do UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp cho hộ ông Thao Non, ngày 25 tháng 10 năm 2000.

28

394/QĐ - STNMT

01/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành U 226574 do UBNd huyện Đăk Tô đã cấp cho hộ ông Nguyễn Thành Chung và bà Hoàng Thị Gái Hương, ngày 19/08/2002.

29

400/QĐ - STNMT

07/11/2018

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành T 884316 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông A Hnhảo và bà Y Byen ngày 06/7/2001, số vào sổ cấp GCN 00374.

30

402/QĐ - STNMT

07/11/2018

Hủy GCN quyền sử dụng đất có số phát hành BB 200854, số vào sổ cấp GCN CH 00176, do UBNd thành phố Kon Tum đã cấp cho ông Võ Ngọc Bé Em và bà Trần Thị Lệ Phương ngày 05/04/2010.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây