Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


Các Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đợt 5 - năm 2019

Các Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đợt 5 - năm 2019

STT

Số QĐ

Ngày ký QĐ

Nội dung

1

278/QĐ - STNMT

12/8/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy 00038, seri số K 088874 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông Nguyễn Điệu và bà Võ Thị Xuân Hiếu ngày 12/12/1996

2

337/QĐ - STNMT

9/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành X 431770 do UBND huyện Ngọc Hồi cấp cho hộ ông Phạm Văn Nguyện ngày 21/7/2003, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00216

3

341/QĐ - STNMT

11/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 288846, số vào sổ CH 00465 do UBND huyện Kon Rẫy cấp ngày 04/06/2013 mang tên bà Y Ang

4

342/QĐ - STNMT

11/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy 00968 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon tum cấp cho ông Huỳnh Văn Thủy và bà Mai Thị Kim Dung ngày 15/01/2018

5

343/QĐ - STNMT

11/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số AM 505819, số vào sổ H 00237 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) cấp ngày 14/4/2008 mang tên ông Lê Văn Nam và bà Trần Thị Tuyết

6

345/QĐ - STNMT

16/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành P 119717 do UBND huyện Đăk Glei cấp cho ông A Chói và bà Y Gim ngày 18/10/1999, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00380

7

348/QĐ - STNMT

17/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 106650 do UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho ông A Jê và bà Y Ar (nay là A De và bà Y Ar) ngày 04/02/2002, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 780

8

349/QĐ - STNMT

17/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH 00263 do UBND thành phố Kon Tum cấp ngày 23/10/2012 mang tên bà Lê Thị Sáng

9

351/QĐ - STNMT

20/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy CH 04942 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum cấp cho ông Huỳnh Văn Thủy và bà Mai Thị Kim Dung ngày 27/4/2014

10

352/QĐ - STNMT

20/9/2019

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy CS05394 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum cấp cho ông Phạm Mạnh Hà và bà Trần Thị Cẩm vân ngày 13/11/2017

11

353/QĐ - STNMT

20/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy CH 04172 do UBND thành phố Kon Tum cấp cho ông Trần Ngọc ngày 17/5/2016

12

358/QĐ - STNMT

25/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H02126 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp ngày 27/7/2009 mang tên ông Kring Xa Chí và bà Mai Thị Yến

13

360/QĐ - STNMT

27/9/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy CH 04172 do UBND thị xã Kon Tum cấp cho ông Lê Huy Luân và bà Nguyễn Thị Hồng ngày 18/11/2003

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây