Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

https://stnmt.kontum.gov.vn


Các Quyết định về việc Thu hồi huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đợt 2 năm 2020

Các Quyết định về việc Thu hồi và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đợt 2 năm 2020

STT

Số Quyết định

Ngày ký QĐ

Nội dung

1

20/QĐ - STNMT

20/1/2020

Thu hồi Quyết định số 323/QĐ-STNMT ngày 07/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CO 306367 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 07/9/2018 cho ông Nguyễn Thanh Lợi (trú tại số nhà 28 Lê Lai, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

2

25/QĐ - STNMT

7/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CP 805290, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã cấp cho bà Y Cúc ngày 06/12/2018, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02288

3

26/QĐ - STNMT

12/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 606508, do UBND thị xã Kon Tum (nay là UBND thành phố Kon Tum) đã cấp cho bà Nguyễn Thị Kim Tâm ngày 22/3/2005

4

28/QĐ - STNMT

14/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CQ 853964, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã cấp cho ông Trần Văn Phú ngày 10/7/2019

5

41/QĐ - STNMT

18/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BH 523022 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Tuyết Nhung ngày 13/4/2012

6

43/QĐ - STNMT

24/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 523081 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp ngày 30/5/2012 cho ông Phan Văn Thích

7

44/QĐ - STNMT

24/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 186591 do UBND thành phố Kon Tum đã cấp ngày 22/1/2015 cho ông Huỳnh Văn Minh và bà Lâm Thị Chung

8

45/QĐ - STNMT

26/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 998534 do UBND thành phố Kon Tum cấp cho ông Trần Quốc và bà Lê Thị Hồng My ngày 27/8/2009, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H02215

9

46/QĐ - STNMT

26/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BH 523022 do UBND thị xã Kon Tum (nay là UBND thành phố Kon Tum) đã cấp cho hộ bà Trịnh Thị Hoa, ngày 21/01/1999

10

51/QĐ - STNMT

28/2/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành T 888916 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum), tỉnh Kon Tum cấp cho ông Nguyễn Thanh Bình, ngày 12/11/2001, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: 00666QSDĐ/26/QĐUB(TX)

11

53/QĐ - STNMT

3/3/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành A 148879 do UBND thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum), tỉnh Kon Tum cấp cho bà Lê Thị Kim Thanh, ngày 07/05/1990, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: 00281QSDĐ/03KT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây