ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
23/12/2019
07:00 Giao ban Sở Lãnh đạo Sở Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:30 Họp thống nhất bảng giá đất 5 năm (2020 – 2024) Đ/c Nguyễn Văn Lộc UBND tỉnh ...
13:30 Họp bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc thu hồi đất quốc phòng Đ/c A Byot ... ...
14:00 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giao Lãnh đạo CCQLĐĐ ... ...
14:30 Họp thẩm định phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp Thủy điện Plei Kần Đ/c Võ Thanh Hải ... ...
15:00 Họp thống nhất, đề xuất tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum lập thủ tục mở rộng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vạn An Đ/c A Byot Hội trường tầng 3 Sở ...
Thứ ba
24/12/2019
07:30 Họp Hội đồng kỷ luật về việc cho Cty Ngọc Thy thuê đất Lãnh đạo Sở Phòng họp tầng 1 Sở ...
09:00 Dự Lễ khai trương Trung tâm Thương mại Vincom Lãnh đạo Sở Trung tâm Thương mại Vincom ...
13:30 Họp xét phân loại cán bộ công chức, viên chức năm 2019 Lãnh đạo Sở + Trưởng các phòng, đơn vị Hội trường tầng 3 Sở ...
Thứ tư
25/12/2019
07:00 Tiếp xúc cử tri Chi cục BVMT tại xã Ia Tơi ...
07:30 Họp kiểm điểm BCH Đảng bộ Sở năm 2019 BCH Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:00 Họp thẩm định ĐTM dự án Thủy điện Đăk Nghé Đ/c Nguyễn Văn Lộc Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Tiếp xúc cử tri Chi cục BVMT tại xã Ia Đal ...
14:00 Kiểm tra thực tế và họp thẩm định Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Trưa 2 Đ/c Võ Thanh Hải) ... ...
14:00 Họp bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc thu hồi đất quốc phòng Đ/c A Byot Hội trường tầng 3 Sở ...
Thứ năm
26/12/2019
07:30 Tiếp xúc cử tri Chi cục BVMT xã Ia Dom ...
08:00 Họp hoàn trả tiền sử dụng rừng cho Cty TNHH cáo su Chư Mom Ray Đ/c A Byot Sở Tài chính ...
08:30 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Đập Làng Lung Đ/c Võ Thanh Hải ... ...
13:29 Hội nghị xây dựng cập nhật ứng phó biến đổi khí hậu Đ/c Nguyễn Văn Lộc Hội trường tầng 3 Sở ...
Thứ sáu
27/12/2019
07:00 Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 BTV Đảng ủy Hội trường tầng 3 Sở ...
08:00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của ngành TN&MT Đ/c Nguyễn Văn Lộc Hà Nội ...
13:30 Dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Đ/c A Byot ... ...
14:00 Họp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 Đ/c Võ Thanh Hải Sở TN&MT Gia Lai ...

Thứ hai (23/12/2019)

07:00:
Giao ban Sở
Thành phần: Lãnh đạo Sở
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:30:
Họp thống nhất bảng giá đất 5 năm (2020 – 2024)
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...
13:30:
Họp bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc thu hồi đất quốc phòng
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
14:00:
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thành phần: Giao Lãnh đạo CCQLĐĐ
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
14:30:
Họp thẩm định phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp Thủy điện Plei Kần
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
15:00:
Họp thống nhất, đề xuất tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum lập thủ tục mở rộng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vạn An
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...

Thứ ba (24/12/2019)

07:30:
Họp Hội đồng kỷ luật về việc cho Cty Ngọc Thy thuê đất
Thành phần: Lãnh đạo Sở
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
09:00:
Dự Lễ khai trương Trung tâm Thương mại Vincom
Thành phần: Lãnh đạo Sở
Địa điểm: Trung tâm Thương mại Vincom
Chủ trì: ...
13:30:
Họp xét phân loại cán bộ công chức, viên chức năm 2019
Thành phần: Lãnh đạo Sở + Trưởng các phòng, đơn vị
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...

Thứ tư (25/12/2019)

07:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Chi cục BVMT
Địa điểm: tại xã Ia Tơi
Chủ trì: ...
07:30:
Họp kiểm điểm BCH Đảng bộ Sở năm 2019
Thành phần: BCH
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Họp thẩm định ĐTM dự án Thủy điện Đăk Nghé
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Chi cục BVMT
Địa điểm: tại xã Ia Đal
Chủ trì: ...
14:00:
Kiểm tra thực tế và họp thẩm định Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Trưa 2
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải)
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
14:00:
Họp bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc thu hồi đất quốc phòng
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...

Thứ năm (26/12/2019)

07:30:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Chi cục BVMT
Địa điểm: xã Ia Dom
Chủ trì: ...
08:00:
Họp hoàn trả tiền sử dụng rừng cho Cty TNHH cáo su Chư Mom Ray
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
08:30:
Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Đập Làng Lung
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
13:29:
Hội nghị xây dựng cập nhật ứng phó biến đổi khí hậu
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...

Thứ sáu (27/12/2019)

07:00:
Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Thành phần: BTV Đảng ủy
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của ngành TN&MT
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Hà Nội
Chủ trì: ...
13:30:
Dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
14:00:
Họp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Sở TN&MT Gia Lai
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây