THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18 Thủ tục 13 31/03/2016 13. Thẩm định, phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
19 Thủ tục 12 31/03/2016 12.Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
20 Thủ tục 11 31/03/2016 11. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
21 Thủ tục 10 31/03/2016 10. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
22 Thủ tục 09 31/03/2016 09.Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
23 Thủ tục 08 31/03/2016 08.Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
24 Thủ tục 07 31/03/2016 07. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
25 Thủ tục 06 31/03/2016 06. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
26 Thủ tục 05 31/03/2016 05. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
27 Thủ tục 04 31/03/2016 04.Khai thác khoáng sản trong phạm vi công trình dự án
28 Thủ tục 03 31/03/2016 03.Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
29 Thủ tục 02 31/03/2016 02. Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
30 Thủ tục 01 31/03/2016 01.Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
31 Thủ tục A.01 26/03/2012 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
32 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục Cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án
33 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận nhưng chưa có Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chưa thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
34 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tíc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây