THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục 14 07/04/2017 14. Gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
2 Thủ tục 13 07/04/2016 13. Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
3 Thủ tục 12 07/04/2017 12. Điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
4 Thủ tục 11 07/04/2016 11. Gia hạn Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
5 Thủ tục 10 07/04/2016 10. Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
6 Thủ tục 09 07/04/2016 09. Điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
7 Thủ tục 08 07/04/2016 08. Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
8 Thủ tục 07 07/04/2016 07. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
9 Thủ tục 06 07/04/2016 06. Điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
10 Thủ tục 05 07/04/2016 05. Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
11 Thủ tục 04 07/04/2014 04. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
12 Thủ tục A.05 14/11/2017 Thủ tục: A.05.Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong phần diện tích dự án xây dựng công trình.
13 Thủ tục A.04 14/11/2017 Thủ tục: A.04.Kiểm tra, nghiệm thu và trình ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.
14 Thủ tục A.03 14/11/2017 Thủ tục: A.03.Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
15 Thủ tục A.02 14/11/2017 Thủ tục: A.02.Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
16 Thủ tục A.01 14/11/2017 Thủ tục: A.01.Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
17 Thủ tục 14 31/03/2016 14.Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây