THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
18 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
19 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.
20 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
21 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đóng cửa mỏ khoáng sản
22 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
23 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
24 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
25 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực).
26 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
27 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
28 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
29 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
30 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
31 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
32 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
33 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
34 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây