THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Số kí hiệu Thủ tục XPVP
Ngày ban hành 26/12/2011
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải ký biên bản làm việc hoặc biên bản vi phạm hành chính.

Bước 2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải đến Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc về những nội dung có liên quan theo thông báo triệu tập của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân vi phạm nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nhận qua đường bưu điện và chấp hành đúng quyết định xử phạt.

Cách thức thực hiện

- Giải quyết tại trụ sở cơ quan;

- Giải quyết ngoài trụ sở cơ quan;

- Giải quyết qua đường bưu điện.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Biên bản làm việc (theo mẫu);

- Biên bản vi phạm hành chính (theo mẫu);

- Các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi vi phạm hành chính (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có tình tiết phức tạp, thời hạn gia hạn ra quyết định xử phạt không quá 30 ngày. Trường hợp cần gia hạn thì được thêm 30 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh); Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường); Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức, đơn vị hữu quan.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

 

Tổ chức                                                                  

 

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Có                                                                        

 

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Không                                                                 

 

Phí, lệ phí

Có                                                        

 

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Không                                                                 

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 giấy phép                                 

giấy chứng nhận                      

giấy đăng ký                            

chứng chỉ hành nghề               

thẻ                                            

phê duyệt                                 

chứng chỉ                                 

văn bản xác nhận                     

quyết định hành chính             

giấy xác nhận                          

bản cam kết                             

biển hiệu                                  

văn bản chấp thuận                 

bằng                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

 

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).

 

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là 01 năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2008.

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

Luật của Quốc hội

 

 

Nghị quyết của Quốc hội                                             

 

 

Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                     

 

- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2008;

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                   

 

 

Nghị định của Chính phủ                                                  

 

- Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ.

- Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ

Nghị quyết của Chính phủ                                                 

 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ           

 

 

Quyết định của Bộ trưởng

 

 

Chỉ thị của Bộ trưởng

 

 

Thông tư của Bộ trưởng

 

 

 

 

Thông tư liên tịch của các Bộ

 

 

Nghị quyết của HĐND cấp ......

 

 

Quyết định của UBND cấp tỉnh

 

 

Chỉ thị của UBND cấp .............

 

 

Văn bản khác

 

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Lê Văn Dũng

- Địa chỉ cơ quan: 102 - Urê - thành phố Kon Tum.

- Số điện thoại cơ quan: 060.3865030

- Địa chỉ mail …

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây