THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận nhưng chưa có Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chưa thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Số kí hiệu Thủ tục
Ngày ban hành 27/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời chủ đầu tư về tính đầy đủ,  hợp lệ của hồ sơ và thẩm quyền thẩm định;

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đánh giá của các ngành theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực khai thác khoáng sản. Tổng hợp các ý kiến đánh giá và gửi cho tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản để chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện Dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo các ý kiến đóng góp và nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo văn bản giải trình về những nội dung đã chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 5. Rà soát nội dung Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đã được chỉnh sửa, bổ sung (trong trường hợp có các yêu cầu về việc chỉnh sửa, bổ sung);

Bước 6. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường.

Cách thức thực hiện

Chủ dự án nộp hồ sơ tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường (theo mẫu);

-  Dự án cải tạo, phục hồi môi trường (07 bản);

- Các lọai bản vẽ có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian lấy ý kiến góp ý của UBND cấp huyện/xã).

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kon Tum

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả

Quyết định phê duyệt

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005  ngày có hiệu lực 01/7/2006;

- Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây