THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tíc

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tíc

Số kí hiệu Thủ tục
Ngày ban hành 27/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

07. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tích, độ sâu khai thác khoáng sản

Trình tự thực hiện:
Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trình tự các bước thực hiện giống như thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cách thức thực hiện:
Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường (theo mẫu);
- Dự án cải tạo, phục hồi môi trường (07 bản);
- Các loại hồ sơ quy định tại thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết
- Thời hạn thẩm định: 30 ngày.
- Thời hạn phê duyệt: 15 ngày

Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kon Tum
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả: Quyết định phê duyệt

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, tờ khai: Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Căn cứ pháp lý:
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 ngày có hiệu lực 01/7/2006;
- Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
- Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây