THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Số kí hiệu Thủ tục
Ngày ban hành 27/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời chủ đầu tư về tính đầy đủ,  hợp lệ của hồ sơ và thẩm quyền thẩm định;

Bước 3. Tổ chức các hoạt động khảo sát vùng thực hiện dự án; kiểm chứng các thông tin, dữ liệu trong báo cáo; lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu cần thiết.

Bước 4. Thông báo cho Chủ dự án nộp phí thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định với sự tham gia của cơ quan chủ dự án; thông báo cho chủ dự án về kết quả thẩm định. Thời hạn thẩm định tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Bước 5. Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM theo kết luận của hội đồng thẩm định và gửi lại Sở TN&MT hồ sơ báo cáo đã hoàn thiện kèm theo giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 6. Rà soát nội dung báo cáo ĐTM sau khi chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung (trong trường hợp có các yêu cầu về việc chỉnh sửa, bổ sung);

Bước 7. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đã được hoàn thiện.

Cách thức thực hiện

Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu);

-  Báo cáo đánh giá tác động môi trường (07 cuốn);

- Báo cáo đầu tư (01 cuốn);

- Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành (Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT) (01 bản) ;

- Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó (-Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT) (01 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thẩm định: 30 ngày.

- Thời hạn phê duyệt: 15 ngày

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kon Tum

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả

Quyết định phê duyệt

Lệ phí:

Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005  ngày có hiệu lực 01/7/2006

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Có hiệu lực ngày 06/6/2011;

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Có hiệu lực kể từ ngày 02/9/2011;

- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum V/v ban hành mức thu, tỷ lệ phân bố số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây