THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục kiểm tra chất lượng ngoại nghiệp sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính

Thủ tục kiểm tra chất lượng ngoại nghiệp sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính

Số kí hiệu Thủ tục KTCL
Ngày ban hành 14/12/2011
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, địa chỉ số 102 Urê, Kon Tum; Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Cách thức thực hiện

- Giải quyết tại trụ sở cơ quan;

- Giải quyết ngoài trụ sở cơ quan.Tại thực địa

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy mời kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính;

- Phương án kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính đã được phê duyệt theo quy định;

- Hồ sơ kiểm tra ngoại nghiệp của cấp sản xuất (tổ, đội thi công);

- Hồ sơ kiểm tra của Đơn vị (Đơn vị tư vấn kiểm tra tổ, đội thi công);

- Sơ đồ lưới đo vẽ;

- Bản đồ địa chính tạm (được in kích thước cạnh và các thông tin thửa đất phục vụ việc kiểm tra).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tổ chức                                                                  

 

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Có                                                                        

 

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Không                                                                 

 

Phí, lệ phí

Có                                                        

 

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Không                                                                  

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

giấy chứng nhận                      

giấy đăng ký                            

chứng chỉ hành nghề               

thẻ                                            

phê duyệt                                 

chứng chỉ                                 

văn bản xác nhận                     

quyết định hành chính             

giấy xác nhận                          

bản cam kết                             

biển hiệu                                 

văn bản chấp thuận                 

bằng                                        

loại khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phiếu kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra.

 

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

 

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).

 

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

Luật của Quốc hội

 

Luật đất đai 2003

Nghị quyết của Quốc hội                                             

 

 

Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                     

 

 

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                   

 

 

Nghị định của Chính phủ                                                  

 

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ

Nghị quyết của Chính phủ                                                 

 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ           

 

 

Quyết định của Bộ trưởng

 

Quyết định  số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chỉ thị của Bộ trưởng

 

 

Thông tư của Bộ trưởng

 

Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT, ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT, ngày 20/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Thông tư liên tịch của các Bộ

 

 

Nghị quyết của HĐND cấp ......

 

 

Quyết định của UBND cấp tỉnh

 

Quyết định  số 56/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

Chỉ thị của UBND cấp .............

 

 

Văn bản khác

 

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Trần Anh Tuấn

- Địa chỉ cơ quan: 102 Urê, TPKon Tum, tỉnh Kon Tum

- Số điện thoại cơ quan: 0603.865.027

- Địa chỉ email: tatuan.stnmt@kontum.gov.vn

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây