THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường

Thủ tục: Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường

Số kí hiệu Thủ tục
Ngày ban hành 27/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường

Trình tự thực hiện:
Bước 1.Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị xác nhận về Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét tính đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ;
Bước 3. Thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực tế các công trình.
Bước 4. Trong trường hợp đủ điều kiện Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:Hồ sơ đề nghị xác nhận được quy định tại Khoản 1, Điều 11 Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg, bao gồm:
- Báo cáo kết quả thực hiện Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác;
- Báo cáo tham vấn ý kiến cộng đồng về việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác.
b) Số lượng hồ sơ: Không quy định

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian tổ chức đoàn kiểm trả và tiến hành kiểm tra việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường)

Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi triển khai dự án.

Kết quả Giấy xác nhận

Lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không
Căn cứ pháp lý:
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 ngày có hiệu lực 01/7/2006;
- Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
- Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây