THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Số kí hiệu Thủ tục A.01
Ngày ban hành 27/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành hoạt động trước ngày 01/4/2015 nhưng chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt thì tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 411 Urê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’

+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Trong thời gian 05 ngày làm việc Bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời gian 15 ngày tiếp theo, Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực tế và Thông báo kết quả thẩm định.

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi có thông báo kết quả thẩm định, Chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp quá thời hạn không giải quyết).

Bước 5: Sau khi có kết quả thẩm định Chủ cơ sở hoàn thiện hồ nộp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì trong thời gian 05 ngày, có văn bản thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi trường ký, đóng dấu xác nhận trang phụ bìa của báo cáo trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc.

Bước 7: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Chủ cơ sở nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.                                                                                                                                                                                                                                

Thành phần, số  lượng hồ sơ

 

 

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết (theo mẫu -02 bản).

- Đề án chi tiết (theo mẫu - 07 bản).

- 01 Đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

- Thẩm định không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Phê duyệt không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Lưu ý: Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân; Tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan được Ủy quyền thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan, Ban quản lý KCN, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án.

Kết quả

Quyết định phê duyệt

Lệ phí

Phí thẩm định theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kèm theo Phụ lục I )

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Phụ lục 02 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT, ngày 28/5/2015)

- Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Phụ lục 03 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT, ngày 28/5/2015)

Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây