THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Thủ tục thẩm định hồ sơ bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Số kí hiệu Thủ tục TĐHS..
Ngày ban hành 14/12/2011
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức đề nghị bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (Số 102 Urê, TPKon Tum) vào các ngày làm việc trong tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum vào các ngày làm việc trong tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Cách thức thực hiện

- Giải quyết tại trụ sở cơ quan;

- Giải quyết ngoài trụ sở cơ quan (tại trụ sở của tổ chức đề nghị được cấp Giấy phép).

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép (theo mẫu);

- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép (theo mẫu);

- Các tài liệu, hồ sơ về nhân lực và thiết bị công nghệ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép

- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký đất đai

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Tổ chức                                                                  

 

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Có                                                                         

 

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép

 Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Không                                                                 

 

Phí, lệ phí

Có                                                         

 

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Không                                                                  

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

giấy chứng nhận                      

giấy đăng ký                            

chứng chỉ hành nghề               

thẻ                                            

phê duyệt                                 

chứng chỉ                                 

văn bản xác nhận                     

quyết định hành chính             

giấy xác nhận                           

bản cam kết                             

biển hiệu                                 

văn bản chấp thuận                 

bằng                                        

loại khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản thẩm định

 

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

 

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).

 

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

1. Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế;

b) Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép;

c) Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 (ba) năm;

d) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép. 

2. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 nêu trên.

Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

Luật của Quốc hội

 

 

Nghị quyết của Quốc hội                                             

 

 

Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                     

 

 

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                   

 

 

Nghị định của Chính phủ                                                  

 

Nghị định  số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ

Nghị quyết của Chính phủ                                                  

 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ           

 

 

Quyết định của Bộ trưởng

 

Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chỉ thị của Bộ trưởng

 

 

Thông tư của Bộ trưởng

 

 

Thông tư liên tịch của các Bộ

 

 

Nghị quyết của HĐND cấp ......

 

 

Quyết định của UBND cấp .......

 

 

Chỉ thị của UBND cấp .............

 

 

Văn bản khác

 

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Trần Anh Tuấn

- Địa chỉ cơ quan: 102 Urê, TPKon Tum, tỉnh Kon Tum

- Số điện thoại cơ quan: 0603.865.027

- Địa chỉ Email: tatuan.stnmt@kontum.gov.vn

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây