THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Số kí hiệu 05/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2021
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Kon Tum
Người ký Lê Ngọc Tuấn

Nội dung

Trình tự thực hiện: Bước 1Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện
Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thực hiện:
*Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.
- Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 *Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai đất trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chuyển kết quả giải quyết về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum/ Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện trả cho người sử dụng đất.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng đất nhận kết quả.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối tượng thực hiện: - Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
Kết quả: - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 
- Giấy chứng nhận đã đính chính sai sót hoặc GCN mới cấp. 
Phí, Lệ phí:                   1. Đối với tổ chức:
Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:
 Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
a. Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Đăng ký thay đổi QSD đất: 15.000 đồng/lần 
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
b. Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Đăng ký thay đổi QSD đất: 8.000 đồng/lần 
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 30.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất:10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
3. Trường hợp sai sót do cơ quan nhà nước thì không thu lệ phí.
Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
Yêu cầu, điều kiện: Không
Căn cứ pháp lý: - Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây