THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: Đăng ký, cấp GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối

Thủ tục: Đăng ký, cấp GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối

Số kí hiệu Thủ tục
Ngày ban hành 02/12/2015
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Chứng nhận (QSGD)
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ sở hữu tài sản nộp hồ sơ Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Số 411 U Rê, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

+ Buổi sáng từ 7h30’-10h30’

+ Buổi chiều từ 13h30’-16h30’

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

+ Buổi sáng từ 7h30’-10h30’

+ Buổi chiều từ 13h30’-16h30’   

Cách thức thực hiện:

Giải quyết trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK; Trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức thì kê khai thêm Mẫu 04b/ĐK).

b) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

 (Chi tiết các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được đính kèm tại Phụ lục 4-TTHC 9)

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng).

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời gian giải quyết:

- Không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất);

- Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các phường, thị trấn).

Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày làm việc.

Không kể thời gian công khai niêm yết hồ sơ (trường hợp phải công khai niêm yết hồ sơ) và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Cơ quan về nông nghiệp; xây dựng.

Kết quả:

Giấy chứng nhận                       

Lệ phí:                       

- Phí thẩm định: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

- Lệ phí địa chính: 500.000 đồng/giấy.

- Lệ phí trích đo, trích lục thửa đất: 20.000 đồng/hồ sơ.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Mẫu số 04a/ĐK; 04b/ĐK (nếu có) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)([1]).

Yêu cầu, Điều kiện thực hiện TTHC:

- Đất, tài sản sử dụng ổn định, không có tranh chấp.

- Trong thời hạn sử dụng.

- Phù hợp với quy hoạch (Áp dụng đối với trường hợp sử đất sau khi có quy hoạch); Không phù hợp đối với trường hợp sử dung đất trước khi có quy hoạch.

- Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

 

 

 

 

 

- Luật đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND tỉnh Kon Tum.

- Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

([1]) Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 09, mục I, phần II

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây