THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai

Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai

Số kí hiệu Thủ tục 24
Ngày ban hành 26/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Chứng nhận (QSGD)
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện:

       Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin đất đai nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

 -  Địa chỉ: 266 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 - Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần

          + Buổi sáng từ 7h30’-10h30’

          + Buổi chiều từ 13h30’-16h30’

     Bước 2: Cán bộ tiểp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ nội dung của hồ sơ:

     - Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy (phiếu) hẹn.

     - Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

     Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh. 

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.

     + Buổi sáng từ 7h30’-10h30’

     + Buổi chiều từ 13h30’-16h30’

Cách thức thực hiện:

Giải quyết tại trụ sở cơ quan

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu, trích lục  bản đồ địa chính, trích sao sổ địa chính, sổ mục kê đất đai thì phải có:

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (theo mẫu).

b. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai hoặc sao thông tin hồ sơ địa chính vào thiết bị nhớ của máy tính đối với các tổ chức (Cơ quan nhà Nhà nước, cơ quan của Đảng, của tổ chức chính trị-xã hội) thì phải có:

- Văn bản đề nghị gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn bản đề nghị cung cấp thông tin phải nêu rõ mục đích cụ thể của việc sử dụng thông tin);

c. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai đối với các tổ chức cá nhân không thuộc trường hợp (b) trên đây thì phải có:

-  Hợp đồng cung cấp thông tin ( theo mẫu)

2) Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)

Thời gian giải quyết:

- Trường hợp tra cứu thông tin thì thực hiện trong ngày nhận được phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;

- Trường hợp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc sao thông tin vào thiết bị nhớ của máy tính thì phải cung cấp thông tin trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản đề nghị;

- Trường hợp cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính thì thời  hạn cung cấp thông tin xác định theo thoả thuận giữa Văn phòng đăng ký QSD đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký QSD đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả:

Hồ sơ, bản đồ và các loại tài liệu khác theo yêu cầu

Lệ phí:                  

- Lệ phí khai thác tài liệu sử dụng đất

Mức thu: 20.000 đồng/hồ sơ

- Lệ phí khai thác tài liệu sử dụng đất; Mức thu:100.000đồng/tờ bản đồ

Tên mẫu đơn, tờ khai:

-  Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin 

(Mẫu số 01/TTĐĐ)

- Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai(Mẫusố 02/TTĐĐ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2003; có hiệu lực ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ; có hiệu lực ngày 16/11/2004.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường; có hiệu lực ngày 22/9/2007.

- Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày   01/12/2005 của UBND tỉnh Kon Tum; có hiệu lực ngày 01/12/2005.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây