THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Thủ tục: Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Số kí hiệu Thủ tục 06
Ngày ban hành 27/03/2012
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Chứng nhận (QSGD)
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, cơ sở Tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn  phòng đăng ký quyền sử dụng đất  thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

      Địa chỉ: 266 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

      Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần

          + Buổi sáng từ 7h30’-10h30’

          + Buổi chiều từ 13h30’-16h30’

     Bước 2: Cán bộ tiểp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ nội dung của hồ sơ:

     - Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn.

     - Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

     Bước 3: Người sử dụng đất nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần

     + Buổi sáng từ 7h30’-10h30’

     + Buổi chiều từ 13h30’-16h30’.

Cách thức thực hiện:

Giải quyết tại trụ sở cơ quan

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1) Thành phần hồ sơ bao gồm:

a.  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận;

b.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

* Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì nộp thêm hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản để giải quyết theo quy định tại Điều 15, Điều 20 của Nghị định số 88/2009/ NĐ- CP. Hồ sơ tài sản như sau:

- Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 8 của Nghị định Nghị định số 88/2009/ NĐ- CP ; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 9 của Nghị định số 88/2009/ NĐ- CP ; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và giấy tờ tại khoản 7 Điều 10 của Nghị định số 88/2009/ NĐ- CP ;

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm b khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

* Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số 88/2009/ NĐ- CP  mà có yêu cầu xác nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp thì nộp đơn đề nghị và Giấy chứng nhận đã cấp cùng với hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản để giải quyết theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 88/2009/ NĐ- CP .

2) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

 

Thời gian giải quyết:

Không quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất).

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất; cơ quan thuế (để xác định lệ phí trước bạ tài sản - đối với trường hợp chứng nhận bổ sung tài sản);

Kết quả:

Giấy chứng nhận                      

Lệ phí:                  

Mức thu :

- Cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất : 20.000 đồng

- Cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất và tài sản (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác ...): 50.000 đồng.

- Cấp đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

 Mẫu số: 02/ĐK- GCN

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2003; có hiệu lực ngày 01/7/2004.

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ; có hiệu lực ngày 16/11/2004.

- Thông tư số 09/2007/TT – BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên môi trường; có hiệu lực ngày 22/9/2007.

- Thông tư số 17/2009/TT–BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường; có hiệu lực ngày 10/12/2009.

- Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày   01/ 12 /2005 của UBND tỉnh Kon Tum

- Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh Kon Tum

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây