THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: B.16.Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Thủ tục: B.16.Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Số kí hiệu Thủ tục B.16
Ngày ban hành 03/12/2017
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 411 Urê, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày

nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’
+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành

phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải
quyết. Trong thời gian 02 ngày làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, đánh giá tính hợp
lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyếtvà
hướng dẫn người
sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
* Trường hợp tách thửa do chuyển
quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử
lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi
hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện
các công việc sau:
- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản
trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp
đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách,
trong 03 ngày làm việc.
 

- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối
với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng
nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần
diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền, trong 03 ngày làm việc.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất, trong 02 ngày làm
việc.
 

* Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một
phần thửa đất thì Sở Tài nguyên và Môi
trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu
hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và
cơ sở dữ liệu đất đai, trong 05 ngày làm việc.
 

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp, trong 03 ngày làm việc.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử
dụng đất nhận kết quả.
 

- Thời gian: Các ngày làm
việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo
quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước và ngoài thực địa.
 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a. Thành phần hồ sơ gồm:

 

-
Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (theo
mẫu);

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (Đối với trường hợp chuyển nhượng QSDĐ);
- Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất;
- Quyết định xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án.
- Quyết định thu hồi một phần diện tích đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Áp dụng đối với
trường hợp thu hồi một phần diện tích đất)
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
 

Thời gian giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Lưu ý: Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân
 

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp tỉnh
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp đổi GCN.
+ Văn phòng Đăng ký đất đai đối với trường hợp thay đổi trên GCN.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
 

Kết quả:

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
 

Lệ phí:

- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
 

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (Mẫu số 11/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
 

Yêu cầu, điều kiện:

Không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa.
 

Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;.
- Nghị Quyết số 77/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

 

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây