THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: B.13.Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Thủ tục: B.13.Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Số kí hiệu Thủ tục B.13
Ngày ban hành 14/11/2017
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 411 Urê, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’

+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’

Bước 2: Rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:Gửi hồ sơ lấy ý kiến nhận xét phản biện của thành viên Hội đồng; mời đại diện thành viên Hội đồng tham gia kiểm tra thực địa trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Bước 4:Tổng hợp ý kiến góp ý, lập Tờ trình báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định để tổ chức phiên họp Hội đồng và hoàn thành Biên bản họp Hội đồng trong thời hạn 08 ngày làm việc.

Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án đóng cửa mỏ khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định.

Bước 5: Trình hồ sơ phê duyệt đề án đóng khoáng sản cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản bổ sung, hoàn chỉnh đề án của tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ

Bước 6:Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.

Bước 7:Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Bản chính - theo mẫu);

- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Bản chính - theo mẫu);

- Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ(Bản chính - theo mẫu);

- Báo cáo tình hình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến thời điểm đóng cửa mỏ (Bản chính);

- Giấy phép khai thác khoáng sản;

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt;

- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ:

+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;

+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thời gian tổ chức cá nhân thực hiện đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Lưu ý:Thời gian mà cơ quan tổ chức giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; UBND các huyện, thành phố.

Kết quả

Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 20 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).

- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 02 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016)

- Bản đồ khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 32 - Phụ lục số 2 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).

Yêu cầu điều kiện

- Đã khai thác hết toàn bộ hoặc một phần trữ lượng.

- Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản.

Căn cứ pháp lý

- Luật khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ;

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây