THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: B.09.Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

Số kí hiệu Thủ tục B.09
Ngày ban hành 14/11/2017
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính

- Địa chỉ: Số 411 Urê, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’

+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’

Bước 2: Rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ với các yêu cầu điều kiện theo quy định hiện hành, hoàn thiện kết quả thẩm định bằng văn bản và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 13 ngày làm việc.

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình

Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (Bản chính - theo mẫu);

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính - theo mẫu);

- Bản đồ ranh giới khu vực trả lại một phần diện tích giấy phép khai thác khoáng sản và phần diện tích còn lại tiếp tục khai thác (Bản chính - theo mẫu);

- Giấy phép khai thác khoáng sản (Bản chính);

- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính - theo mẫu);

- Đề án đóng cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa mỏ một phần khu vực khai thác, trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (Bản chính - theo mẫu);

- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại, bao gồm:

+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;

+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản (nếu có);

+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản cam kết kèm theo bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Lưu ý:Thời gian mà cơ quan tổ chức giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố

Kết quả

Quyết định cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần khu vực khai thác khoáng sản.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 09 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).

- Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản (Mẫu số 36 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016) ([1])

- Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản ([2]).

- Bản đồ ranh giới khu vực trả lại một phần diện tích giấy phép khai thác khoáng sản và phần diện tích còn lại tiếp tục khai thác (Phụ lục số 02, Mẫu số 34 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016)

- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 02Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).

Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

([1]) Sử dụng Mẫu báo cáo tại TTHC số 07, điểm III, mục B - Lĩnh vực Khoáng sản (Mẫu số 36)

([2]) Sử dụng Mẫu bản đồ hiện trạng tại TTHC số 07, điểm III, mục B - Lĩnh vực Khoáng sản.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây