THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: B.04.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Thủ tục: B.04.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Số kí hiệu Thủ tục B.04
Ngày ban hành 18/11/2017
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 411 Urê, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Trong thời gian 03 ngày làm việc Bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép.

Bước 5:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả hoặc qua đường bưu chính.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Bản chính - theo mẫu).

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (Bản chính - theo mẫu).

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính).

- Giấy phép đã được cấp (Bản sao).

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lưu ý:Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Kết quả thực hiện:

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh).

Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh bằng 50% mức thu phí thẩm định theo quy định. Mức thu:

- Đối với lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 200 m3/ngày đêm: 200.000 đồng.

- Đối với lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 550.000 đồng.

- Đối với lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 1.300.000 đồng.

- Đối với lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 2.500.000 đồng.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số 04 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (Mẫu số 28 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).

Yêu cầu, điều kiện:

- Việc gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất phải căn cứ vào các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ được đính kèm tại Phụ lục 1 của TTHC số 02 lĩnh vực Tài nguyên nước và các điều kiện sau đây:

+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm Giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.

+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.

+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

- Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất:

+ Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường.

+ Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước.

+ Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước.

+ Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.

+ Lượng nước thực tế khai thác của chủ Giấy phép nhỏ hơn 70% so với lượng nước được cấp phép trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục mà không thông báo lý do cho cơ quan cấp phép.

+ Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với các nội dung không được điều chỉnh trong giấy phép quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ (Điều chỉnh nguồn nước khai thác, sử dụng; Điều chỉnh lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp).

Căn cứ pháp lý:

- Luật Tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị Quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây