THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thủ tục: B.03.Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Thủ tục: B.03.Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Số kí hiệu Thủ tục B.03
Ngày ban hành 15/11/2017
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1.Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính;

- Địa chỉ: Số 411 Urê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’

+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ (trong thời hạn 05 ngày làm việc có thông báo bằng văn bản cho cơ quan nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơnếu chưa đảm phần theo quy định).

Bước 3. Trong thời hạn 25 ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức việc thẩm định (tham mưu lập hội đồng; khảo sát, kiểm chứng các thông tin, dữ liệu trong báo cáo, lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu cần thiết; tổ chức họp thẩm định).

Bước 4. Trên cơ sở kết quả thẩm định, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định và gửi lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 5. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung báo cáo ĐMC sau khi cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung (trong trường hợp có các yêu cầu về việc chỉnh sửa, bổ sung);

Bước 6. Trong thời hạn 15 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Kon Tum Thông báo kết quả thẩm định về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để xem xét, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Bước 7. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặcgửiqua đườngbưuchính.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- 02 Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (theo mẫu)

- 09 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (theo mẫu);

- 09 Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

* Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, bao gồm:

- 02 văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (theo mẫu).

- 01 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trên đĩa CD.

- 01 dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn tổ chức việc thẩm định: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Thời hạn báo cáo kết quả thẩm định: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được chỉnh sửa đạt yêu cầu.

Chú ý:Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Kết quả

Quyết định phê duyệt báo cáo

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt (Phụ lục 1.1Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015)

- Trang phụ bìa (Phụ lục 1.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015)

- Cấu trúc nội dung (Phụ lục 1.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015)

- Văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện (Phụ lục 1.4 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

Yêu cầu điều kiện

Cơ quan, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:

- Có cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược;

- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây